Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

banner 2608475 1280

Parlament Europejski rozpoczyna drugi etap kampanii informacyjnej, podkreślając jak ważne jest głosowanie w wyborach i ochrona demokracji. W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 r.

W tym roku ponad 370 milionów osób z 27 państw członkowskich Unii będzie mogło oddać głos w wyborach europejskich. Aby przekazać im wszystkie niezbędne informacje i zachęcić do udziału w wyborach, Parlament Europejski rozpoczyna drugi etap kampanii informacyjnej.

Hasłem „Wykorzystaj swój głos. Inaczej inni zadecydują za ciebie” Parlament chce zwrócić uwagę obywateli na to, jak ważna jest demokracja. Kampania składa się z wielu elementów, np. wydarzeń medialnych czy wydarzeń online. Będą w nią zaangażowani partnerzy publiczni i prywatni, będą też inicjatywy, które zaowocują zaangażowaniem społeczności lokalnych. Służby Parlamentu opracowały również materiały edukacyjne specjalnie dostosowane do potrzeb obywateli z różnych rejonów Unii Europejskiej.

Wśród materiałów wyborczych jest między innymi czterominutowy filmik „Wykorzystaj swój głos”. Występują w nim starsze osoby z różnych państw Unii. Opowiadają swoim wnukom o doświadczeniach z demokracją. Podkreślają, że praw demokratycznych nie można uważać za oczywistość.

„Demokracja w Unii Europejskiej jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Twój głos zadecyduje o tym, w jakim kierunku Europa pójdzie w ciągu następnych pięciu lat. Przesądzi o tym, w jakiej Europie będziemy żyć”, mówi przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Zbiorowa odpowiedzialność

Unia Europejska stoi w obliczu wyzwań, które stale się zmieniają. W przededniu czerwcowych wyborów europejskich Parlament chce potwierdzić swoje zaangażowanie w dialog, jedność i aktywne obywatelstwo. Hasło „Wykorzystaj swój głos. Inaczej inni zadecydują za ciebie” przypomina, że demokracja to cenne dziedzictwo, o które trzeba dbać i którego należy bronić.

„Demokracja do zbiorowa odpowiedzialność nie wobec ideałów politycznych lub konkretnych kwestii, ale wobec nas samych”, powiedział rzecznik Parlamentu Jaume Duch. „Demokracja europejska jednoczy nas bardziej niż przypuszczamy – jednoczy narody, pokolenia i różne frakcje polityczne. W dzisiejszych spolaryzowanych czasach łatwo o tym zapomnieć. Dlatego nasza kampania przypomina o tym, co nas jednoczy”.

W krótkim filmie, który jest centralnym elementem kampanii, mowa także o burzliwej historii wielu krajów Europy. Kraje te doświadczyły konfliktów zbrojnych i ograniczeń swobód indywidualnych. Przekonały się, jak krucha jest demokracja, jeżeli nie będziemy jej umacniać.

Wzrost zainteresowania wyborami europejskimi

W 2019 roku do urn poszła ponad połowa uprawnionych wyborców w Europie (50,6%). Wiosną tego roku Parlament zlecił sondaż Eurobarometru we wszystkich państwach członkowskich Unii. Wzięło w nim udział ponad 26 tysięcy respondentów. Z sondażu wynika, że czerwcowymi wyborami jest zainteresowanych 60% Europejczyków. To o 11 punktów procentowych więcej niż wiosną 2019 roku (na trzy miesiące przed poprzednimi wyborami). Ponadto 71% respondentów mówi, że najprawdopoibniej zagłosują ponownie, to 10 punktów procentowych więcej niż ostatnio.

Wyniki sondażu sugerują, że 80% Europejczyków zgadza się z twierdzeniami, że „trzeba głosować, aby utrzymać silną demokrację” (81%) oraz „trzeba głosować, by zapewnić następnym pokoleniom lepszą przyszłość” (84%). Ponad 81% Europejczyków uważa, że udział w wyborach jest ważny ze względu na aktualną sytuację geopolityczną.

Film „Wykorzystaj swój głos” będzie dostępny w dziewięciu różnych wersjach do rozpowszechniania w telewizji, w kinach, w radiu i w mediach społecznościowych. Obywatele wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej będą mogli go oglądać od 29 kwietnia 2024 roku.

Źródło: Parlament Europejski