Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

praca

We wszystkich krajach UE nasila się problem niedoboru pracowników i umiejętności. W przeprowadzonym niedawno badaniu opinii blisko dwie trzecie (63 proc.) małych i średnich przedsiębiorstw stwierdziło, że ma trudności ze znalezieniem pracowników o odpowiednim profilu.

Z kolei Komisja ustaliła, że niedobory pracowników dotyczą 42 zawodów. Aby rozwiązać problem niedoboru pracowników i umiejętności, Komisja przedstawiła plan działania. Przedstawiono w nim najważniejsze działania, jakie UE, państwa członkowskie i partnerzy społeczni powinni podjąć w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Pomogą one w uwolnieniu potencjału wzrostu gospodarczego UE, zwiększeniu jej konkurencyjności i zapewnieniu jej obywatelom lepszych możliwości rozwoju

Wskazano pięć obszarów działania: 

  1. Aktywizacja osób niedostatecznie reprezentowanych na rynku pracy 
  1. Rozwój umiejętności, szkolenia i kształcenia 
  1. Poprawa warunków pracy 
  1. Sprawiedliwa mobilność pracowników i osób uczących się wewnątrz UE 
  1. Pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników spoza UE 

Plan działania został skonsultowany z partnerami społecznymi, jako że ma to kluczowe znaczenie, by poznać potrzeby pracowników i wpływać na sytuację na rynku pracy. Plan opiera się również na licznych inicjatywach, które zostały już wprowadzone przez UE, państwa członkowskie i partnerów społecznych. Są to np. europejski program na rzecz umiejętności, europejski pakt na rzecz umiejętności i Europejski Rok Umiejętności. Proponowane działania są konieczne, jeżeli UE ma osiągnąć swoje cele na 2030 r. w zakresie umiejętności i zatrudnienia. Mowa tu o zwiększeniu zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat do poziomu 78 proc. oraz zapewnieniu udziału 60 proc. osób dorosłych w corocznych szkoleniach. 

Więcej informacji 

Gospodarka służąca ludziom 

Komunikat prasowy: Komisja chce rozwiązać problem niedoboru pracowników i umiejętności w UE 

Dialog społeczny 

Europejski Rok Umiejętności 

Pakt na rzecz umiejętności 

Europejski program na rzecz umiejętności 

Szczyt partnerów społecznych w Val Duchesse 2024

Źródło: Komisja Europejska