Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Regiostars 2024

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie REGIOSTARS 2024 dla najciekawszych projektów zrealizowanych ze wsparciem Funduszy Europejskich. Projekty zgłoszone w konkursie mają promować spójność oraz pokazują wpływ i włączający charakter rozwoju regionalnego.

Projekty można zgłaszać w jednej z pięciu kategorii:

  • Konkurencyjna i inteligentna Europa (A COMPETITIVE AND SMART EUROPE),
  • Zielona Europa (A GREEN EUROPE),
  • Połączona Europa (A CONNECTED EUROPE),
  • Europa społeczna i inkluzywna (A SOCIAL AND INCLUSIVE EUROPE),
  • Europa bliżej obywateli (A EUROPE CLOSER TO THE CITIZENS).

Aplikacje należy przesyłać do 31 maja 2024 r. wyłącznie za pomocą platformy internetowej REGIOSTARS.

Szczegóły konkursu

Konkurs REGIOSTARS 2024 jest niezwykłą okazją dla innowatorów do szerokiej promocji efektów projektu. Nagrodą dla laureata z każdej kategorii oraz zdobywcy nagrody publiczności jest lokalna kampania komunikacyjna realizowana we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

W konkursie mogą wziąć udział projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności lub Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz projekty z programów Interreg, które są już ukończone i rozpoczęły się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku. Z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów.

Wszystkie aplikacje rozpatrzy jury złożone z ekspertów. Laureatów REGIOSTARS 2024 poznamy 9 października br. podczas ceremonii wręczenia nagród w Brukseli.

Komisja Europejska organizuje doroczny konkurs REGIOSTARS od 2008 roku. Stał się on europejskim znakiem doskonałości dla projektów finansowanych ze środków UE w ramach polityki spójności, które charakteryzują się innowacyjnym i integracyjnym podejściem do rozwoju regionalnego. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu REGIOSTARS 2024 oraz przewodnik znajdują się na stronie konkursu.

 

Oprac. BIWW

Źródło: gov.pl