Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

banner 2608475 1280

Komisja przedstawiła inicjatywy mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa gospodarczego UE. Podobnie jak wiele innych regionów świata, Europa stawia czoła rosnącym napięciom geopolitycznym i głębokim zmianom technologicznym. Stwarza to rozmaite wyzwania.

Celem jest zapewnienie, by UE pozostała jednym z najbardziej otwartych i atrakcyjnych miejsc docelowych dla przedsiębiorstw i inwestycji. Dlatego też Komisja określiła szereg nowych środków w dziedzinie handlu i badań naukowych.

Działania związane z handlem obejmują:

  • poprawę monitorowania inwestycji zagranicznych w Unię w celu zapobiegania inwestycjom, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa UE. Na przykład dzięki sprawdzeniu, czy wszystkie państwa członkowskie posiadają mechanizmy monitorowania, bardziej zharmonizowanym przepisom krajowym oraz rozszerzeniu zakresu inwestycji, które należy monitorować
  • bardziej skoordynowane podejście do unijnego eksportu towarów podwójnego zastosowania – tj. towarów, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych (takich jak zaawansowana elektronika) – w celu zapewnienia, by nie trafiły one w niewłaściwe ręce.
  • zrozumienie potencjalnego ryzyka związanego z niektórymi inwestycjami UE za granicą. Na przykład, w jaki sposób zaawansowane technologie mogą służyć do zwiększania zdolności wojskowych podmiotów, które mogłyby wykorzystać te zdolności przeciwko UE.

Jeśli chodzi o badania naukowe, Komisja analizuje metody wspierania badań i rozwoju w zakresie technologii, które mogą być wykorzystywane do różnorodnych celów oraz metody zwiększania bezpieczeństwa badań w całej UE.

Przedmiotowy pakiet jest kontynuacją europejskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego z czerwca 2023 r., która podłożyła fundament pod opracowania przez UE kompleksowego podejścia do ochrony bezpieczeństwa gospodarczego Unii.

Dodatkowe informacje

Polityka inwestycyjna UE

Unijny eksport produktów podwójnego zastosowania

Autonomia strategiczna oraz europejskie bezpieczeństwo gospodarcze i badań naukowych

Gospodarka służąca ludziom

Komunikat prasowy: Komisja przedstawia nowe inicjatywy ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa gospodarczego

Komunikat prasowy na temat europejskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego

Źródło: Komisja Europejska