Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

pomoc2

UE przeznacza 70 mln euro na stworzenie zespołów wykrywania i nadzoru w ramach rescEU, by zwiększyć gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych.

Komisja przeznaczyła prawie 70 mln euro na stworzenie nowych wyspecjalizowanych zespołów i zasobów sprzętu, by dalej zwiększać gotowość na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe (CBRJ) i skuteczniej na nie reagować.

Środki te przyznano Włochom, Polsce i Rumunii na rozwijanie zdolności rescEU w zakresie wykrywania. Celem jest, by od 2026 r. państwa członkowskie UE mogły skorzystać z takich zdolności za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Instrumenty te będą wykorzystywane do wykrywania, identyfikacji i monitorowania potencjalnego skażenia oraz pobierania próbek w reakcji na sytuacje kryzysowe, takie jak wypadki przemysłowe czy incydenty bezpieczeństwa. Odnośne zespoły będą mogły również wspierać działania obserwacyjne poprzedzające ważne wydarzenia publiczne i w ten sposób przyczyniać się do większej ochrony systemowej przestrzeni publicznej.

Kontekst

W 2019 r. UE ustanowiła rezerwę rescEU i tym samym wzmocniła wspólny europejski system reagowania na klęski i katastrofy. Zasoby te mają wzmocnić mechanizmy gotowości na wypadek klęsk i katastrof, a także mechanizmy reagowania na nie na szczeblu europejskim, między innymi przez wspieranie interoperacyjności sprzętu i zespołów. Chodzi o to, by na wypadek poważnej sytuacji kryzysowej zespoły te mogły działać jako jeden zintegrowany zespół. Rezerwy rescEU istnieją już na potrzeby różnego rodzaju sytuacji nadzwyczajnych i obejmują m.in. rezerwy sprzętu medycznego, materiały chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe (CBRJ), samoloty do gaszenia pożarów oraz elementy schronienia.

Dodatkowe informacje

Źródło: Przedstawicielstwo KE w Polsce