Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

chp

Partnerstwo na rzecz czystego wodoru (ang. Clean Hydrogen Partnership) ogłosiło 20 naborów w 6 obszarach tematycznych, dotyczących badań i rozwoju technologii wodorowych. Całkowity budżet naborów wynosi 113,5 mln euro. Wnioski projektowe można składać do 17 kwietnia 2024 r.

Zaproszenie dotyczy priorytetów określonych w Strategicznym programie badań w różnych obszarach badań i innowacji. Poniżej znajduje się wyszczególniona lista naborów.

PRODUKCJA WODORU ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (25 mln EUR)

 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-01 - Innowacyjne ceramiczne ogniwa elektrolizy przewodzące proton i ogniwa stosowe do produkcji wodoru w temperaturach pośrednich
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-02- Zaawansowane elektrolizery z membraną anionowymienną do taniej produkcji wodoru w zastosowaniach o dużym zakresie mocy
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-03 - Rozwój innowacyjnych technologii bezpośredniej elektrolizy wody morskiej
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-04 - Opracowanie i wdrożenie narzędzi monitorowania i diagnostyki online dla elektrolizerów
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-05 - Produkcja i integracja wodoru w energochłonnych lub specjalistycznych gałęziach przemysłu chemicznego w ramach podejścia cyrkularnego w celu optymalizacji całkowitego procesu

MAGAZYNOWANIE I DYSTRYBUCJA WODORU (27 mln EUR)

 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-01 - Badanie oddziaływania drobnoustrojów w celu podziemnego magazynowania wodoru w materiałach porowatych
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-02 - Nowatorskie, wielkoskalowe rozwiązania naziemnego magazynowania wodoru zoptymalizowane pod kątem potrzeb
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-03 - Demonstracja systemów oczyszczania i separacji wodoru dla odnawialnych strumieni zawierających wodór w zastosowaniach przemysłowych
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-04 - Demonstracja innowacyjnych rozwiązań w zakresie wysokowydajnych, niezawodnych, elastycznych i zrównoważonych technologii sprężania wodoru w zastosowaniach komercyjnych
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-05 - Demonstracja i wdrożenie wielofunkcyjnych stacji tankowania wodoru łączących zastosowania drogowe z lotniskowymi, kolejowymi i/lub portowymi.

TRANSPORT  (19 mln EUR)

ENERGIA CIEPLNA I ELEKTRYCZNA (9 mln EUR)

 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-04-01 - Przenośne ogniwa paliwowe do zasilania awaryjnego podczas klęsk żywiołowych w celu zasilania infrastruktury krytycznej
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-04-02 - Ulepszona charakterystyka, przewidywanie i optymalizacja stabilizacji płomienia w wysokociśnieniowym, wstępnie zmieszanym spalaniu wodoru w turbinie gazowej

PROJEKTY PRZEKROJOWE ( 4,5 mln EUR)

DOLINY WODOROWE (29 mln EUR)

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat zakresu i szczegółów działań partnerstwa na rok 2024 można znaleźć w rocznym programie prac oraz strategicznym programie badań i innowacji Partnerstwa na rzecz czystego wodoru (SRIA).

Przed przygotowaniem wniosku warto zapoznać się z poniższymi materiałami:

- poradnik pt: "Kwoty ryczałtowe - co muszę wiedzieć?"

- kompleksowe informacje na temat finansowania ryczałtowego w programie Horyzont Europa

- formularz wniosku - część B (HE CleanH2 RIA, IA)

- formularz wniosku - część B (HE CleanH2 CSA)

Kontakt: PROJECTS@clean-hydrogen.europa.eu

Oprac.: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli