Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

podróż 1

Unia Europejska przyjmie Bułgarię i Rumunię do strefy Schengen, która jest największym na świecie obszarem bez kontroli granicznych.

Od marca 2024 r. nie będą już przeprowadzane kontrole na granicach powietrznych i morskich. Jeszcze w tym roku ma zostać podjęta decyzja w kwestii zniesienia kontroli na granicach lądowych. Na razie można bez kontroli przemieszczać się drogą powietrzną i morską, czyli swobodnie opuszczać terytorium Bułgarii i Rumunii i powracać do tych krajów.

W 2011 r. Komisja potwierdziła po raz pierwszy, że Bułgaria i Rumunia są gotowe na wejście do strefy Schengen. Od tego czasu kraje te niejednokrotnie pokazały, że spełniają warunki członkostwa w strefie Schengen. W 2022 i 2023 r. eksperci potwierdzili, że są już gotowe. Oba kraje wprowadziły odpowiednie środki w zakresie bezpieczeństwa oraz współpracy policyjnej i sądowej, aby zagwarantować, że UE pozostanie silna w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa. Tym samym strefa Schengen rozszerzy się po raz dziewiąty. Da to impuls do rozwoju handlu i turystyki oraz pozwoli wzmocnić rynek wewnętrzny

Strefa Schengen gwarantuje swobodę przemieszczania się blisko 450 mln obywateli Unii, a także obywatelom państw spoza UE, którzy mieszkają w Unii lub ją odwiedzają. Swobodny przepływ osób oznacza, że każdy obywatel Unii może podróżować, pracować i mieszkać w dowolnym kraju UE i w tym celu nie musi dopełnić żadnych szczególnych formalności. U podstaw tej swobody leży właśnie strefa Schengen, gdyż umożliwia przemieszczanie się bez konieczności poddawania się kontrolom granicznym. 

Więcej informacji 

Strefa Schengen 

Komunikat prasowy:Bułgaria i Rumunia przystąpią do strefy Schengen, w pierwszej kolejności zostaną zniesione granice powietrzne i morskie – Komisja z zadowoleniem przyjmuje przełomową decyzję Rady 

Źródło: Komisja Europejska