Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

technologia

Osoby prywatne i przedsiębiorstwa będą miały lepszy dostęp do danych na unijnym rynku. W ostatnich latach przedmioty podłączone do internetu (internet rzeczy) generowały coraz więcej danych. Dzięki nowym przepisom wykorzystywanie danych, ich udostępnianie, przechowywanie i przetwarzanie będzie odbywać się z pełnym poszanowaniem przepisów europejskich. 

Ułatwią one życie Europejczykom i funkcjonowanie przedsiębiorstwom, między innymi: 

  • Ceny usług posprzedażowych i napraw inteligentnych urządzeń będą niższe. Jeśli zepsuje się Twój smartwatch, możesz naprawić go teraz w dowolnym zakładzie naprawczym. Taka usługa może być tańsza niż u producenta, który w przeszłości jako jedyny miał dostęp do Twoich danych. 
  • Pojawią się nowe możliwości wykorzystania usług opartych na dostępie do danych. Chociaż sprzęt, z którego korzystasz, pochodzi od różnych producentów, od teraz możesz zamówić usługi doradcze w jednej firmie gromadzącej dane z różnych urządzeń. Do tej pory dostęp do danych każdego urządzenia miał wyłącznie jego producent. Może okazać się to przydatne w domu: połączenie termostatu z altaną nie będzie już problemem. 
  • Dostęp do danych gromadzonych lub generowanych przez urządzenie będzie łatwiejszy. Właściciel kawiarni chce serwować lepszą kawę, a producent ekspresu chce ulepszyć swój produkt. Dostęp do danych generowanych przez urządzenie miał dotychczas tylko jego producent, który mógł wykorzystać dane do produkcji nowej linii urządzeń. Właściciel kawiarni nie miał dostępu do danych takich jak ilość i temperatura wody albo intensywność kawy. W akcie w sprawie danych zapisano, że obie strony muszą mieć dostęp do wszystkich danych gromadzonych przez maszynę. 

Dodatkowa korzyść: sektor publiczny otrzyma dostęp do danych sektora prywatnego i będzie mógł lepiej zareagować w takich sytuacjach jak powodzie czy pożary lasów. Poza tym akt w sprawie danych będzie chronił europejskie przedsiębiorstwa przed nieuczciwymi postanowieniami umownymi w umowach o udostępnianie danych. W ten sposób także małe przedsiębiorstwa będą mogły aktywniej uczestniczyć w rynku danych. 

Akt w sprawie danych zacznie obowiązywać w od 12 września 2025 r. 

 

Dodatkowe informacje 

Akt w sprawie danych 

Zestawienie informacji na temat aktu w sprawie danych 

Europejski akt w sprawie danych wchodzi w życie: nowe przepisy na rzecz sprawiedliwej i innowacyjnej gospodarki opartej na danych

Akt w sprawie danych – pytania i odpowiedzi 

Europejska strategia w zakresie danych  

Europa na miarę ery cyfrowej 

Źródło: Komisja Europejska