Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

CBE JU

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking w skrócie CBE JU) opublikowało roczny program prac na rok 2024, a także informacje o zaproszeniach do składania wniosków projektowych. W ramach tegorocznego zaproszenia ogłoszono osiemnaście tematów w 4 obszarach, których całkowity budżet wynosi 213 milionów euro.

 

Projekty mają na celu rozwój konkurencyjnego przemysłu biotechnologii opartego na obiegu zamkniętym w Europie. Zaproszenia do składania wniosków zostaną otwarte 24 kwietnia 2024 r., a termin składania wniosków zakończy się 18 września 2024 r.

FLAGOWE DZIAŁANIA W ZAKRESIE INNOWACJI

 • łańcuchy dostaw oparte na bioproduktach na rzecz zrównoważonych upraw roślin oleistych - 20 mln euro
 • platformy chemiczne zajmujące się produkcją chemikaliów w sposób ekonomiczny i zrównoważony oraz wydajną obróbkę biomasy - 20 milionów euro
 • łańcuchy dostaw na rzecz zrównoważonych i naturalnych surowców roślinnych - 20 milionów euro

DZIAŁANIA W ZAKRESIE INNOWACJI 

 • biopochodne materiały i produkty degradowane w glebie - 15 milionów euro
 • zrównoważone mikroalgi jako surowiec do innowacyjnych zastosowań - 15 mln euro
 • powiększenie oferty dostępnych na rynku rozpuszczalników w oparciu o bezpieczne i zrównoważone projektowanie (SSbD) - 15 milionów euro
 • konstrukcje i materiały budowlane wyprodukowane w oparciu o obieg zamknięty i bezpieczne i zrównoważone projektowanie (SSbD) - 15 milionów euro
 • selektywna i zrównoważona (współ)produkcja aromatów pochodzących z ligniny - 15 milionów euro
 • innowacyjne biokleje i spoiwa dla produktów w obiegu zamkniętym spełniające wymagania rynku - 15 milionów euro
 • innowacyjna konwersja biogenicznego węgla gazowego w biopochodne chemikalia, składniki i materiały - 15 milionów euro

DZIAŁANIA W ZAKRESIE BADAŃ I INNOWACJI

 • wykorzystanie zanieczyszczonego drewna pochodzącego z odpadów przemysłowych i pokonsumpcyjnych - 7 milionów euro
 • metody biotechnologiczne pozyskiwania chemikaliów/materiałów, zastępujące te pochodzenia zwierzęcego - 7 milionów euro
 • zrównoważone i naturalne alternatywy dla ochrony upraw - 10 milionów euro
 • biologiczne materiały powłokowe do zastosowania w wymagających i/lub ekstremalnych warunkach w oparciu o bezpieczne i zrównoważone projektowanie (SSbD)  - 7 milionów euro
 • innowacyjne bioskładniki żywności oraz pasz - 7 milionów euro

KOORDYNACJA I DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

 • nowe formy współpracy w rolnictwie oraz sektorze leśnym - 4 miliony euro
 • wsparcie udziału w biotechnologicznych systemach oraz promowanie strategii rozszerzenia CBE JU i jego planu działania - 3 miliony euro
 • wspieranie grupy wdrożeniowej CBE JU ds. producentów surowców - 3 miliony euro

Więcej informacji

Dzień informacyjny CBE JU odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. w Brukseli. Więcej szczegółów na temat działań można znaleźć w rocznym programie prac CBE JU 2024, który jest częścią realizacji strategicznego programu badań i innowacji na rzecz gospodarki opartej na biotechnologii.

 

Oprac. BIWW