Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

skyscrapers

W ramach inicjatywy „Przestrzenie danych dla inteligentnych i zrównoważonych miast i gmin” (ang. Data Space for Smart and Sustainable Cities and Communities, w skrócie DS4SSCC) europejskie samorządy i przedsiębiorstwa mają możliwość udziału w projektach pilotażowych dotyczących utworzenia przestrzeni danych.

Inicjatywa DS4SSCC jest finansowana ze środków Unii Europejskiej, a jej celem jest przygotowanie warunków technicznych do kompleksowego zarządzania, udostępniania i wykorzystywania przestrzeni danych na rzecz inteligentnych społeczności.

Zamierzeniem inicjatywy jest objęcie finansowaniem o łącznej kwocie 15 milionów euro od 10 do 12 projektów pilotażowych. W ramach inicjatywy zostanie zapewniony program mentorski i szkoleniowy, który umożliwi kompleksowe wsparcie w przygotowaniu, uruchomieniu i obsłudze przestrzeni danych w konkretnych projektach pilotażowych. Ponadto, w projektach przewidziano możliwość finansowania kaskadowego (tzn. dla stron trzecich).

Zaproszenie do składania wniosków zostanie oficjalnie zainaugurowane 17 stycznia 2024 r. podczas konferencji pn. "Open & Agile Smart Cities" w Rotterdamie.

Sesja informacyjna

Więcej informacji będzie można uzyskać podczas sesji informacyjnej, która odbędzie się online 15 listopada 2023 r. w godzinach 13.00 - 15.00 (link do spotkania). W trakcie sesji zostaną zaprezentowane wyniki działań przygotowawczych, a następnie przedstawiony zakres prac zespołu odpowiedzialnego za przestrzeń danych w UE. Zaplanowano również sesję pytań i odpowiedzi. Wydarzenie zostanie zorganizowane we współpracy z Gaia X i ruchem Living-in.EU.

Więcej informacji.

Oprac. BIWW