Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

szkoła

W jaki sposób UE mogłaby stać się jeszcze lepszym miejscem do życia? Konkurs ImagineEU daje nastolatkom możliwość kreowania pomysłów, które pewnego dnia mogłyby stać się tematem europejskiej inicjatywy obywatelskiej, która umożliwia obywatelom Unii zgłaszanie konkretnych pomysłów.

Jesteś nauczycielem w szkole średniej? Pozwól swoim uczniom stać się twórcami zmian!

Zachęć swoich uczniów (z dwóch najstarszych klas), aby stworzyli maksymalnie siedmioosobowy zespół i przygotowali krótki film wideo, w którym zaprezentują swój pomysł na konkretne usprawnienia w UE. Będą potrzebować Twojego wsparcia w procesie zgłaszania i podczas podróży szkoleniowej do Brukseli w przypadku wygranej. Konkurs ImagineEU stwarza uczniom możliwość pracy w zespole i rozwijania umiejętności, dzięki którym mogą stać się aktywnymi obywatelami, wprowadzając ich jednocześnie do europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Aby pomóc uczniom w zdobyciu informacji o uczestnictwie w demokracji w UE, można skorzystać z materiałów edukacyjnych pt. „Demokracja UE w akcji – Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska”. Zakres tych materiałów obejmuje również umiejętności komunikacji i perswazji; zawierają one także wskazówki, jak stworzyć skuteczny film wideo. Narzędzie jest dostępne we wszystkich językach urzędowych UE.

Jesteś uczniem/uczennicą dwóch najstarszych klas szkoły średniej?

Zbierz kolegów i koleżanki ze szkoły w maksymalnie siedmioosobowy zespół, a potem zaprezentujcie swój pomysł w krótkim filmie wideo! Zaproście do współpracy waszego nauczyciela i zgłoście się do konkursu, a jeżeli wygracie, będziecie mieć okazję, żeby odwiedzić Brukselę i dowiedzieć się więcej o tym, jak tworzy się prawo Unii!  

Konkurs ImagineEU daje możliwość zwrócenia uwagi na zagadnienia, które waszym zdaniem można poprawić w waszej społeczności lub w państwie, a które mogłyby stać się prawem w całej Unii Europejskiej. Nagrajcie krótki film wideo, w którym wyjaśnicie, co należy zmienić, i zaproponujcie, co można zrobić, a następnie zachęćcie innych, żeby poparli wasz pomysł.

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

Ten konkurs jest skierowany do uczniów dwóch ostatnich klas szkół średnich we wszystkich państwach UE. Mogą wziąć w nim udział zespoły złożone z maksymalnie siedmiu uczniów i pracujące pod nadzorem nauczyciela, które do 13 grudnia 2023 r. prześlą swój film wideo.

Filmy spełniające kryteria zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu, a najpóźniej 20 grudnia 2023 r. rozpocznie się głosowanie publiczności. Wasz zespół może reklamować swój film wideo, zaprosić przyjaciół, rodzinę i sieć do wspierania waszego pomysłu i zagłosowania na niego.Głosy publiczności będą jednym z czynników branych pod uwagę przez jury złożone z ekspertów EIO.

Nagroda

Nagrodą dla zespołów, które zdobędą trzy pierwsze miejsca, będzie podróż szkoleniowa do serca Unii Europejskiej, Brukseli, w dniach 21–23 marca 2024 r.

W czasie tej podróży wasz zespół będzie miał okazję spotkać się z przedstawicielami instytucji europejskich i dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób tworzy się unijne prawo i strategie polityczne, oraz w jaki sposób obywatele Unii mogą zaangażować się w europejską inicjatywę obywatelską. 

Kryteria kwalifikacyjne

 • Zespół powinien składać się z maksymalnie siedmiu uczniów z dwóch ostatnich klas tej samej szkoły średniej (z dowolnego państwa UE).
 • Temat filmu wideo powinien dotyczyć jednego z obszarów kompetencji Komisji Europejskiej, jak ma to miejsce w przypadku europejskich inicjatyw obywatelskich.
 • Długość filmu nie powinna przekraczać trzech minut; powinien być on nagrany i przedstawiony w dowolnym języku urzędowym UE wraz z transkrypcją w języku angielskim.
 • Zgłoszenia powinien dokonać nauczyciel nadzorujący, który w przypadku wygranej będzie również towarzyszyć uczniom podczas podróży do Brukseli.
 • Nauczyciel powinien najpierw zamieścić film wideo w serwisie Vimeo lub YouTube, a następnie dołączyć link do filmu w formularzu zgłoszenia.
 • Razem ze zgłoszeniem należy przekazać odpowiednio wypełnione i podpisane formularze upoważnienia dla każdego ucznia występującego w filmie.

Kryteria wyboru

10 filmów, które uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu publiczności, zostanie ocenionych przez jury. Jury weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • Znaczenie dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej (0–25 punktów): Czy przedstawiony w filmie pomysł jest tematem istotnym z punktu widzenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej?  
 • Jasność (0–50 punktów): Czy przekaz jest jasny i spójny? 
 • Kreatywność (0–25 punktów): Czy pomysł jest oryginalny? Czy zespół przedstawia temat w interesujący sposób?

Kalendarium

Konkurs składa się z następujących etapów:

 1. Składanie wniosków: 16 października 2023 – 13 grudnia 2023
 2. Głosowanie publiczności: 20 grudnia 2023 – 28 stycznia 2024
 3. Ogłoszenie zwycięzców: do 20 lutego 2024 r.
 4. Nagroda (podróż szkoleniowa do Brukseli): 21–23 marca 2024 r.

Materiały promocyjne

Do promowania konkursu można wykorzystać gotowe materiały dostępne w 24 językach urzędowych UE.

Dane kontaktowe: eci_team@eutaketheinitiative.eu

Formularz wniosku: link

Regulamin i dokumenty

Regulamin konkursu

Wytyczne dotyczące tworzenia filmów wideo

Oświadczenie o ochronie prywatności

Formularz upoważnienia (obowiązkowy)

Źródło: Europejska inicjatywa obywatelska UE