Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

SOTEU 2023Podczas dorocznej debaty o stanie Unii Europejskiej posłowie do PE pytali Przewodniczącą von der Leyen o dotychczasową pracę Komisji oraz plan działania do wyborów, które odbędą się w czerwcu 2024 roku.

Otwierając debatę, przewodnicząca PE Roberta Metsola powiedziała: "Unia Europejska jest dziś silniejsza i bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek wcześniej. Świat się zmienia, a Europa musi się dostosować i zmieniać wraz z nim. Musimy nadal dążyć do tego, aby nasza Europa była miejscem równych szans, dostępu, dobrobytu - gdzie każdy może osiągnąć swój potencjał. Musimy kontynuować reformy. Powinniśmy zawsze stawiać sprawy ludzi w centrum wszystkich naszych działań".

Przewodnicząca Komisji von der Leyen powiedziała, że UE przeszła znaczącą transformację od czasu, gdy po raz pierwszy przedstawiła swój program w 2019 r., dodając: "Zrealizowaliśmy ponad 90% wytycznych politycznych, które wtedy przedstawiłam".

Mówiąc o Zielonym Ładzie oraz o dekarbonizacji europejskiego przemysłu przy jednoczesnym utrzymaniu jego konkurencyjności, zapowiedziała dochodzenie w sprawie chińskich subsydiów na pojazdy elektryczne. "Musimy bronić się przed nieuczciwymi praktykami."

Przewodnicząca von der Leyen podkreśliła znaczenie sprawiedliwej transformacji dla rolników, rodzin i przemysłu oraz że "Europa zrobi wszystko, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną". Zapowiedziała również kontrolę konkurencyjności przez niezależną komisję dla każdego nowego aktu prawnego.

Odnosząc się do sztucznej inteligencji, Ursula von der Leyen powiedziała, że poprawi ona opiekę zdrowotną, zwiększy produktywność i pomoże w walce ze zmianami klimatu. "Priorytetem numer jeden Komisji jest zapewnienie rozwoju sztucznej inteligencji w sposób zorientowany na człowieka, przejrzysty i odpowiedzialny" - zapewniła. Wezwała również do stworzenia międzynarodowego panelu ekspertów, podobnego do istniejącego już panelu ds. zmiany klimatu, w celu kierowania jej rozwojem.

 W sprawie Ukrainy ogłosiła że Komisja zaproponuje przedłużenie tymczasowej ochrony UE dla Ukraińców oraz dodatkowe 50 mld euro w okresie czterech lat, przeznaczone na inwestycje i reformy. "Nasze wsparcie dla Ukrainy będzie trwać".

Przewodnicząca Komisji odniosła się również do praworządności, rozszerzenia, migracji, stosunków UE-Afryka, inicjatywy Global Gateway, zmian klimatu, bezpieczeństwa żywnościowego i zbliżającego się szczytu partnerów społecznych.

Przemówienie można obejrzeć tutaj.

Debatę można obejrzeć tutaj.

 

Źródło: Parlament Europejski