Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

9 maja 2023 r. oficjalnie rozpoczął się Europejski Rok Umiejętności, którego celem jest rozwiązanie problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w UE.

KE Europejski Rok UmijętnościEuropejski Rok Umiejętności chce nadać nowy impuls do realizacji celów społecznych UE na 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 60 proc. dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniu, a co najmniej 78 proc. – mieć pracę. 

Ta inicjatywa dąży również do realizacji celów cyfrowego kompasu na 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 80 proc. dorosłych powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe, a liczba zatrudnionych w UE specjalistów od ICT powinna osiągnąć 20 mln

Obecnie ponad trzy czwarte firm w UE twierdzi, że ma trudności ze znalezieniem pracowników posiadających niezbędne umiejętności, a w szkoleniach regularnie uczestniczy zaledwie 37 proc. dorosłych. 

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego wskazuje, że 40 proc. dorosłych i 33 proc. pracowników w Europie nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w zawodach i na kierunkach studiów związanych z technologiami: wśród specjalistów z branży ICT kobiety stanowią zaledwie 20 proc., a wśród absolwentów nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) – 33 proc.

Jak tego dokonać?

Komisja Europejska proponuje wspieranie rozwoju umiejętności w terenie – we współpracy z Parlamentem Europejskim, krajami UE, partnerami społecznymi, służbami zatrudnienia, izbami handlowymi i przemysłowymi, organizatorami kształcenia i szkolenia, pracownikami i przedsiębiorstwami.  

Komisja promuje godne uwagi inicjatywy oraz możliwości pozyskania finansowania ze środków unijnych, aby je popularyzować oraz wspierać ich wdrażanie i realizację w terenie. Organizowane są wydarzenia i kampanie informacyjne wspierające uczenie się od siebie w gronie partnerów w kwestiach dotyczących podnoszenia i zmiany kwalifikacji.

Szczególny nacisk położono na aktywizację większej liczby osób na rynku pracy, w szczególności kobiet i młodzieży – zwłaszcza tej, która się nie kształci, nie pracuje ani się nie szkoli.

Inicjatywy UE na rzecz wspierania rozwoju umiejętności

W Europejskim Roku Umiejętności podstawą dla działań UE są liczne bieżące inicjatywy:

Fundusze UE na rzecz umiejętności

Dostępne są znaczne środki finansowe UE i wsparcie techniczne na inwestycje w podnoszenie i zmianę kwalifikacji:

Inne programy wspierające rozwój umiejętności to: InvestEUEuropejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników, Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoFundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacjiinstrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji, Europejski Korpus SolidarnościProgram działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), fundusz modernizacyjnyInstrument Wsparcia Technicznego, a także Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej.

Oprac. na podstawie komunikatu KE