Przejdź do treści

Marszałek Woźniak otwiera debatę z udziałem Komisarz Elisy Ferreiry na temat przyszłości polityki regionalnej

Autor: Zacarias Garcia, na zdjęciu od lewej: P. Calvano, M. Woźniak, E. Ferreira, I. Boudineau, U. Becker Marszałek Marek Woźniak otworzył wczoraj (20 kwietnia 2023 r.) w Brukseli konferencję pt. „Przyszłość polityki regionalnej Unii Europejskiej”. Jej gościem honorowym była Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. spójności i reform. Wydarzenie zostało zorganizowane przez cztery regiony partnerskie, które dzielą „Dom Regionów” w stolicy Europy: Emilię-Romanię, Hesję, Nową Akwitanię i Wielkopolskę.

Podczas konferencji Marszałek Woźniak podkreślił szczególne znaczenie polityki spójności w kontekście rozwoju regionu: „Polityka spójności to główna polityka inwestycyjna Unii Europejskiej, która wspiera rozwój społeczno-gospodarczy i pozwala wzmocnić to co jest niezwykle ważne – spójność społeczno-gospodarczą i terytorialną w Europie. To, że jest to polityka skuteczna najlepiej dowodzi przykład mojego regionu, którego regionalne PKB na mieszkańca wynosiło 54% średniej UE w momencie wejścia do UE w 2004 r., natomiast w 2020 r. osiągnęło poziom 83%. Z tego względu awansowaliśmy do regionów przejściowych i jest to mierzalny dowód na to, że polityka spójności działa”.

Autor: Zacarias Garcia, na zdjęciu: Marszałek Marek Woźniak

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele pozostałych trzech regionów partnerskich: Uwe Becker - Sekretarz Stanu ds. Europejskich Kraju Związkowego Hesji, Paolo Calvano - Minister ds. Europejskich, Budżetu, Kadr, Zasobów i Instytucji Emilii Romanii oraz Isabelle Boudineau - Radna Regionalna ds. Europejskich Nowej Akwitanii.

Przedstawiciele regionów dyskutowali z europejską komisarz na temat ich dotychczasowych doświadczeń i oczekiwań co do przyszłości polityki regionalnej UE. W tym kontekście komisarz Ferreira podkreśliła, że polityka spójności musi stać się przede wszystkim jeszcze bardziej skuteczna, aby w większym stopniu przyczynić się do długoterminowego rozwoju regionów. Ważne jest również, żeby była bardziej przystępna dla beneficjentów i widoczna dla mieszkańców.Autor: Zacarias Garcia, na zdjęciu: Komisarz Elisa Ferreira

Czasy się zmieniają i polityka spójności też musi się zmienić”, powiedziała Elisa Ferreira podkreślając jednocześnie znaczenie wielopoziomowego zarządzania w jej realizacji ze strategiczną rolą regionów w tym procesie. „To wy jesteście kluczem do sukcesu tej polityki, tego nie można zmienić” – dodała komisarz. W swoim przemówieniu zwróciła również uwagę na konieczność dostosowania rozwiązań do potrzeb regionów, co wynika z różnych potrzeb rozwojowych oraz fundamentalne znaczenie zasady partnerstwa zapewniającej włączenie wszystkich zainteresowanych stron.

Podczas dyskusji Marszałek Marek Woźniak podkreślił także znaczenie polityki regionalnej w kontekście wyzwań związanych z zieloną i cyfrową transformacją: „Realizacja polityki Europejskiego Zielonego Ładu jest niezwykle ważna w pespektywie zagrożenia klimatycznego, jak również budowa cyfrowej rzeczywistości, która znacznie poprawia jakość życia mieszkańców UE. To wszystko to wyzwania, z którymi mierzymy się na co dzień.”

Autor: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego

Autor: BIWW, na zdjęciu od lewej: U. Becker, P. Calvano, M. Woźniak, E. Ferreira