Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

partnership regional innovation28 marca 2023 r. Komisja Europejska wraz z przedstawicielami Komitetu Regionów zaingurowała nową inicjatywę, która będzie wspierać rozwój innowacji w zakresie zaawansowanych technologii.

Regionalne Doliny Innowacji są kluczową inicjatywą w ramach Nowego europejskiego planu na rzecz innowacji, która dąży do lepszego wykorzystania innowacji w dziedzinie zaawansowanych technologii na terytoriach UE, a także poszukuje rozwiązania dla problemu przepaści innowacyjnej w regionach słabiej rozwiniętych.

Nowa inicjatywa ma na celu wyłonienie 100 regionów zainteresowanych wzmocnieniem inwestycji i polityki w zakresie badań naukowych i innowacji na poziomie regionalnym. Dzięki Regionalnym Dolinom Innowacji regiony będą mieć możliwość nawiązania współpracy w zakresie realizacji ponadregionalnych projektów, w tym w dziedzinie zaawansowanych technologii, powiązanymi z kluczowymi priorytetami UE.

Inicjatywa jest wspierana przez Europejski Komitet Regionów.

Regiony zainteresowane udziałem mogą zgłaszać swoje zainteresowanie do 18 września 2023 r. za pomocą platformy.

 

Więcej informacji

Artykuł na stronie KE

Nowy europejski plan na rzecz innowacji

 

Pytania można kierować na adres mailowy: RTD-REGIO-regional-innovation-valleys@ec.europa.eu

 

Oprac. BIWW na podstawie KE