Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

zdjęcie 1 Paulina StochniałekW dniu 22 marca 2023 r. Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek wzięła udział w debacie w Parlamencie Europejskim na temat edukacji finansowej dzieci, zorganizowanej w ramach Światowego Tygodnia Pieniądza. Celem debaty było podniesienie świadomości na temat roli i znaczenia edukacji finansowej dzieci i młodzieży od najmłodszych lat. Organizatorami wydarzenia byli Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Belka oraz Czepczyński Family Foundation (CFF).

Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawiła wielkopolskie doświadczenia dotyczące edukacji finansowej w szkołach. „Mamy duży wpływ na szkoły dzięki podlegającym pod samorząd województwa ośrodkom doskonalenia nauczycieli” – podkreśliła P. Stochniałek wskazując na strategiczną rolę zapewnienia narzędzi do nauczania o świecie finansów dla nauczycieli. W tym kontekście przedstawiła plany województwa dotyczące edukacji finansowej dla szkół podstawowych, który docelowo ma objąć prawie 600 wielkopolskich placówek.

W debacie wzięła również udział szefowa gabinetu Mairead McGuinness, komisarz ds. usług finansowych, stabilności finansowej oraz unii rynków kapitałowych, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, OECD, Europejskiej Federacji Banków oraz sektora edukacji. W dyskusji zwrócono uwagę na wagę budowania umiejętności w zakresie tematyki finansowej i tworzenia krajowych strategii w tym celu. 

Przedstawiciele Komisji przywołali Europejskie Ramy Kompetencji w zakresie Finansów dla dorosłych, które zostały opracowane przez Komisję Europejską we współpracy z OECD. Ramy te mogą zostać wykorzystane przez krajowe organy publiczne do opracowania polityki, programów i materiałów dydaktycznych w zakresie znajomości finansów. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wspólnych ram kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży, których ukończenie planuje się w październiku 2023 r.mt_ignore

Członkini wielkopolskiego Zarządu spotkała się również z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Dyskusja dotyczyła możliwości finansowania centrów zdrowia psychicznego z funduszy regionalnych, wydatków związanych ze wsparciem uchodźców w regionie oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma odpowiadać na wyzwania społeczne związane z transformacją energetyczną w subregionie konińskim. P. Stochniałek przywołała również działające z powodzeniem w województwie wielkopolskim Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. Podczas spotkania poruszono także  temat największych wyzwań dla Wielkopolski w sferze społecznej takich, jak luka w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, niski wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz umiejętności cyfrowe.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli