Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Publ Consult 2014 2027 850

Komisja Europejska rozpoczęła największe jak dotąd konsultacje publiczne na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości unijnych programów badań naukowych i innowacji w latach 2014–2027. Każdy zainteresowany może podzielić się z Komisją swoją opinią na temat wyników programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa, a także na temat kształtowania kierunków strategii programu Horyzont Europa na lata 2025–2027.

Weź udział w konsultacjach

"Cieszę się, że rozpoczynam te konsultacje społeczne: jest to bezprecedensowa okazja dla wszystkich zainteresowanych stron, aby ich głos został wysłuchany. Wyniki konsultacji pomogą nam ocenić dotychczasowe efekty programów Horyzont i przyczynić się do kształtowania jego przyszłości. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych badaniami naukowymi i innowacjami w UE do udziału" – powiedziała Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży ogłaszając otwarcie konsultacji.

Uczestnicy będą mieli możliwość:

  • Wskazania osiągnięć i niedociągnięć poprzedniego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, jego znaczenia oraz procedur związanych z procesem składania wniosków i zarządzaniem grantami;
  • Wyrażania opinii na temat dotychczasowego przebiegu programu Horyzont Europa;
  • Zidentyfikowania przyszłych priorytetów planu strategicznego programu Horyzont Europa na lata 2025-2027, poprzez dostarczenie informacji na temat pojawiających się potrzeb w zakresie badań i innowacji, synergii między programami UE, itp.

Pytania są dostępne w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Uczestnicy mogą odpowiadać we wszystkich językach UE. Respondenci mogą odpowiedzieć na jedną, dwie lub wszystkie trzy części kwestionariusza. Konsultacje zakończą się 23 lutego 2023 r.

Źrodło: KPK/BIWW