Przejdź do treści

Wielkopolska podczas 20. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

style="border:“Młodzież jest ważna – perspektywa lokalna i regionalna” to tytuł warsztatu, który odbył się dzisiaj (13 października 2022 r.) w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (EWRC). Został on zorganizowany przez Biuro Wielkopolski w Brukseli oraz partnerów z siedmiu samorządów z Chorwacji, Czech, Rumunii, Słowacji, Włoch oraz Bośni i Hercegowiny.

Wielkopolskę na warsztacie reprezentowała prof. Ida Musiałkowska, Kierownik Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na przykładzie swojej uczelni przedstawiła rolę uniwersytetów we wspieraniu młodzieży nie tylko w wyborze ścieżki edukacyjnej oraz ścieżki kariery, ale również w rozwijaniu ich zaangażowania społecznego na szczeblu zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym.

Alin Adrian Nica, Przewodniczący Rady Okręgu Temesz i członek Europejskiego Komitetu Regionów również podkreślił znaczenie dobrze wykształconej i poinformowanej młodzieży, co przekłada się na większe zaangażowanie społeczne. Zaznaczył również, że oprócz klasycznego wykształcenia istotne są również umiejętności praktyczne ułatwiające życie w dzisiejszym świecie takie, jak dbanie o zdrowie psychiczne, umiejętności międzykulturowe, czy bezpieczeństwo w sieci. 

Podczas warsztatu przedstawiono przykłady inicjatyw lokalnych i regionalnych skierowanych do młodzieży. Dotyczyły one wzmocnienia pozycji młodych ludzi na rynku pracy, rozwijania umiejętności obywatelskich i kompetencje w zakresie budowania społeczności. Podkreślano również zaangażowanie młodzieży w sprawy ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Warsztat nawiązywał do trwającego Europejskiego Roku Młodzieży oraz Konferencji w sprawie przyszłości Europy, które sprawiły, że sprawy młodzieży stały się jednym z priorytetów agendy politycznej w UE. Debatę poprowadziła Giulia Paolini z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury. Partnerami Wielkopolski współorganizującymi warsztat były: Południowe Morawy (Czechy), Region Koszyce (Słowacja), Maramures (Rumunia), Umbria (Włochy), Republika Srpska (Bośnia i Hercegowina), Slavonia, Baranja i Srijem (Chorwacja), Okręg Temesz (Rumunia).

Europejski Tydzień Regionów i Miast jest największym dorocznym wydarzeniem poświęconym polityce regionalnej i miejskiej. Jego organizatorami są Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów. Tegoroczna 20. edycja ERWC odbyła się pod hasłem „Nowe wyzwania dla spójności w Europie”, a zorganizowane w jej ramach warsztaty dotyczyły czterech obszarów tematycznych: spójności terytorialnej, transformacji ekologicznej, transformacji cyfrowej i wzmocnienia pozycji młodzieży.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli