Przejdź do treści

Trzeci nabór wniosków w programie „Cyfrowa Europa” otwarty!

DEP Logo no borders 0Komisja otworzyła trzeci nabor wniosków w ramach programu „Cyfrowa Europa” o budżecie 200 mln EUR. Beneficjentami otwartych naborów mogą być przedsiębiorstwa, organy administracji publicznej i inne podmioty z państw członkowskich UE, państw EFTA/EOG oraz państw stowarzyszonych. 

Finansowanie to obejmie inwestycje w przestrzenie danych, rozwój platformy sztucznej inteligencji w celu zapewnienia przedsiębiorstwom i administracji publicznej łatwego dostępu do wiarygodnych narzędzi sztucznej inteligencji stworzonych w Europie, infrastrukturę opartą na chmurze, a także inwestycje w specjalistyczne programy edukacyjne w dziedzinie zaawansowanych technologii cyfrowych. Termin składania wniosków upływa 24 stycznia 2023 r. 

Otwarto również nowy nabór dla Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH) o budżecie 30 mln EUR. Huby zlokalizowane w całej Europie będą wspierać przedsiębiorstwa prywatne, w tym MŚP i start-upy oraz sektor publiczny w ich transformacji cyfrowej. Termin składania wniosków dla EDIH upływa 16 listopada 2022 r. 

Więcej informacji na temat ubiegania się o dotacje w ramach tych naborów jest dostępnych tutaj

Kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach programu prac na lata 2021–2022 zostaną opublikowane w najbliższych tygodniach.

 

DEP Logo no borders 0Komisja otworzyła trzeci naborów wniosków w ramach programu „Cyfrowa Europa” o budżecie 200 mln EUR. Beneficjentami otwartych naborów mogą być przedsiębiorstwa, organy administracji publicznej i inne podmioty z państw członkowskich UE, państw EFTA/EOG oraz państw stowarzyszonych. 
Finansowanie to obejmie inwestycje w przestrzenie danych, rozwój platformy sztucznej inteligencji w celu zapewnienia przedsiębiorstwom i administracji publicznej łatwego dostępu do wiarygodnych narzędzi sztucznej inteligencji stworzonych w Europie, infrastrukturę opartą na chmurze, a także inwestycje w specjalistyczne programy edukacyjne w dziedzinie zaawansowanych technologii cyfrowych. Termin składania wniosków upływa 24 stycznia 2023 r. 
Otwarto również nowy nabór dla Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH) o budżecie 30 mln EUR. Huby zlokalizowane w całej Europie będą wspierać przedsiębiorstwa prywatne, w tym MŚP i start-upy oraz sektor publiczny w ich transformacji cyfrowej. Termin składania wniosków dla EDIH upływa 16 listopada 2022 r. 
Więcej informacji na temat ubiegania się o dotacje w ramach tych naborów jest dostępnych tutaj. 
Kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach programu prac na lata 2021–2022 zostaną opublikowane w najbliższych tygodniach.