Przejdź do treści

Nowy konkurs finansujący współpracę pomiędzy samorządami i naukowcami!

1Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej ogłosiło nowy konkurs, który jest kontynuacją inicjatywy „Science meets regions” promującej współpracę pomiędzy samorządami regionalnymi i jednostkami naukowymi.

Konkurs (ang. pairing scheme) ma umożliwić nawiązanie przez samorządy lokalne i regionalne współpracy z naukowcami będącymi ekspertami w dziedzinach o znaczeniu dla gmin, powiatów i województw. 

Konkurs jest otwarty dla:

  • jednostek samorządu terytorialnego oraz ich stowarzyszeń i sieci współpracy;
  • jednostek naukowych oraz ich stowarzyszeń i sieci współpracy;
  • organizacji pozarządowych, które działają na rzecz tworzenia przepisów opartych na dowodach naukowych.

Maksymalny budżet wnioskowanego projektu to 15 000 euro.

Termin składania wniosków: 23 września 2022

Więcej informacji na temat konkursu, w tym kryteria wyboru, przykłady działań, które mogą być finansowane, ramy czasowe oraz formularz aplikacyjny znajdują się tutaj.  

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podstawie JRC