Przejdź do treści

ERC Mentoring Initiative – 25 par mentorów i mentorowanych w niespełna 3 miesiące

ERC baner 25 par25 kwietnia br. w Polsce ruszyła nowa inicjatywa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), której celem jest wsparcie polskich naukowców w przygotowaniu jak najlepszych wniosków o granty ERC.

ERC utworzyła bazę mentorów, w której znaleźli się laureaci i laureatki grantów ERC oraz naukowcy i naukowczynie, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających wnioski o granty ERC. W Polsce we wdrażaniu inicjatywy udział biorą wspólnie największe agencje finansujące krajowe badania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Agencje umożliwiają swoim beneficjentom spełniającym kryteria aplikowania o grant ERC skorzystanie z  inicjatywy i sfinansowanie kosztów udziału w niej ze środków pochodzących z już realizowanych projektów finansowanych przez te agencje.

Od momentu uruchomienia ERC Mentoring Initiative w Polsce, DKPK w NCBR, który jest krajowym koordynatorem inicjatywy, doprowadził już do nawiązania kontaktu 25 polskich naukowców z mentorami, którzy wesprą naszych badaczy w przygotowaniu jak najlepszych wniosków projektowych o grant ERC.

Nabór do inicjatywy mentoringowej ma charakter ciągły, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych naukowców do przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej ERC MI.

Autor: Krajowy Punk Kontaktowy