Przejdź do treści

zdjęcie nr 2 mniejszeW dniu 29 kwietnia Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wziął udział w posiedzeniu Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych AgriRegions w Brukseli. W czasie wizyty Wicemarszałek spotkał się również z Adamem Jarubasem, posłem do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej, która zajmuje się sprawami rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (DG Agri). W spotkaniach uczestniczył również Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Woj. Wielkopolskiego Czesław Cieślak oraz Szymon Wdowczyk, Wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielkopolskiego urzędu marszałkowskiego.

Posiedzenie Koalicji AgriRegions, która składa się z 17 europejskich regionów charakteryzujących się silnie rozwiniętym sektorem rolnym, rozpoczęło się od wewnętrznej debaty na temat

image 6483441 strategicznego ukierunkowania prac na przyszłe lata. „Autonomia w zakresie żywności oraz stabilność produkcji cen to tematy, którymi powinniśmy się zajmować w Koalicji, a także przewodzić dyskusjom w tych kwestiach na forum unijnym. Mamy także podobne problemy dotyczące produkcji rolnej i powinniśmy się nimi dzielić” zaproponował Wicemarszałek Grabowski zwracając uwagę na potrzebę zacieśnienia współpracy międzyregionalnej w Europie oraz wymiany doświadczeń pomiędzy regionami członkowskimi AgriRegionów.

zdjęcie nr 1 mniejszePrzedstawiciele Koalicji spotkali się także z Wolfgangiem Burtscherem, Dyrektorem Generalnym DG Agri Komisji Europejskiej. W czasie debaty Wicemarszałek K. Grabowski podkreślił wyzwania, przed którymi stanęli wielkopolscy producenci rolni oraz konsumenci w kontekście wojny w Ukrainie: wzrost cen paliwa, nawozów oraz pasz dla zwierząt, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost cen żywności. Zaakcentował także, iż zmniejszenie dostaw zza wschodniej granicy wymaga solidarności w Europie, aby można było zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla wszystkich obywateli. Dyrektor Burtscher zgodził się, iż istnieje paląca potrzeba zapewnienia tego bezpieczeństwa w Europie oraz budowy suwerenności w zakresie żywności w długim okresie. Podkreślił również konieczność wypracowania równowagi pomiędzy ekologią i ekonomią w rolnictwie.   

Gośćmi ostatniej części posiedzenia byli posłowie do Parlamentu Europejskiego z Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (Comagri). Benoît Biteau, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Herbert Dorfmann oraz Clara Aguilera podziękowali Koalicji za współpracę w czasie negocjacji przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w ostatnich latach, a podkreślając wagę silnej roli regionów w tej polityce, zadeklarowali chęć dalszej współpracy w przyszłości.

zdjęcie obciete mniejsze

W przeddzień posiedzenia, Wicemarszałek Grabowski spotkał się z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich odpowiedzialnymi za negocjacje polskiego planu strategicznego WPR. Była to okazja, aby zaprezentować specyfikę wielkopolskiego rolnictwa, a także przedstawić największe wyzwania, które obecnie stoją przed tym sektorem w regionie. Oprócz konsekwencji dla rolnictwa związanymi z wojną w Ukrainie, dyskutowano o bieżącej sytuacji dotyczącej Afrykańskiego Pomoru Świn, ptasiej grypy, niskim poziomie dopłat bezpośrednich w Polsce oraz stepowieniu wschodniej części regionu. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski zwrócił również uwagę przedstawicieli Komisji Europejskiej na problem dotyczący zmniejszenia budżetu na rozwój obszarów wiejskich pomimo nadal istniejących dużych potrzeb np. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej czy infrastruktury dróg lokalnych.

Koalicja Europejskich Regionów Rolniczych AGRIREGIONS jest głosem samorządów współpracujących na rzecz obrony sprawiedliwej i zrównoważonej wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz roli regionów w jej wdrażaniu.

Reprezentuje 17 regionów z 7 państw członkowskich: 

Azory, Andaluzja, Autonomiczna Prowincja Bolzano – Południowy Tyrol, Owernia-Roden-Alpy, Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Bretagne, Kastylia i Leon, Emilia-Romania, Estremadura, Lombardia, Nowa-Akwitania, Normandie, Kraj Loary, Sibiu, Toskania, Wielkopolska.

Łącznie stanowią one ponad 17 % całkowitej powierzchni użytków rolnych w UE i stanowią ponad 15 % ludności UE.

 

  mt_ignore

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli