Przejdź do treści

Marszałek Marek Woźniak na sesji plenarnej KR mówi o kryzysie wywołanym wojną w Ukrainie

marszalek_marek_wozniakW dniach 27-28 kwietnia Marszałek Marek Woźniak wziął udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Była to pierwsze spotkanie samorządowców z UE na tym forum od wybuchu wojny w Ukrainie i to ona była głównym tematem posiedzeń.  W sesji plenarnej wzięła udział Tetiana Jehorowa-Łucenko, Przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej – regionu partnerskiego Wielkopolski.

Wojna w Ukrainie była także główną częścią posiedzenia Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów. Zabierając w niej głos Marszałek Woźniak podkreślił, że „to nie jest wojna o zasoby terytorialne, ale o wartości. Rosja nie toleruje demokratycznych wartości w swoim otoczeniu”. Odwołał się w tym kontekście do swojego udziału w tworzeniu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) w ramach KR, która funkcjonuje od 2011 r. Zaznaczając, że inicjatywa ta może pochwalić się sukcesami w zakresie wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, wyraził ubolewanie, że nie przyczyniła się ona do zapewnienia bezpieczeństwa wschodnim sąsiadom Unii Europejskiej. Marszałek Woźniak podkreślił jednocześnie, iż już teraz należy zacząć myśleć o odbudowie Ukrainy w przyszłości, gdyż będzie ona miała ogromną skalę.

W debacie tej wzięła również udział Tetiana Jehorowa-Łucenko, która podziękowała Marszałkowi Woźniakowi za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w posiedzeniu. „Dziś jestem tu po to, aby wyrazić państwu podziękowania. Odczuwamy pomoc ze strony europejskich samorządów i jesteśmy za nią szczególnie wdzięczni” powiedziała. Podając przykład współpracy z województwem wielkopolskim, podkreśliła wagę partnerstw regionów, które dają możliwość korzystania z doświadczeń siostrzanych samorządów w wielu dziedzinach, a także mogą być istotnym źródłem wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Wyraziła też nadzieję, że następne spotkanie z członkami EPL będzie dotyczyło odbudowy Ukrainy po wojnie.  

Debata na temat sytuacji w Ukrainie otworzyła również sesję plenarną Europejskiego Komitetu Regionów. Oprócz przedstawicielki Charkowskiej Rady Obwodowej, wzięli w niej udział burmistrzowie ukraińskich miast: Kijowa, Mariupola, Melitpola i Lwowa. W czasie sesji Witalij Kliczko, burmistrz Kijowa otrzymał honorowe członkostwo Europejskiego Komitetu Regionów. W swoim przemówieniu podkreślił, że powodem wojny były europejskie aspiracje Ukrainy oraz chęć budowy demokratycznego państwa.

Podczas sesji przedstawiono projekt rezolucji na temat sytuacji w Ukrainie, a także ogłoszono utworzenie nowego instrumentu operacyjnego, który ma pozwolić na uruchomienie funduszy na pomoc Ukrainie z różnych źródeł i uproszczenie procedur ich wypłacania. Elisa Ferreira, unijna komisarz UE ds. spójności i reform podkreśliła, że polityka spójności musi odegrać pierwszoplanową rolę w obliczu kryzysu uchodźczego. Przywołała też dwa instrumenty – CARE oraz REACT-EU, które mogą zapewnić tymczasowe finansowanie na ten cel poprzez uruchomienie niewykorzystanych jeszcze funduszy na lata 2014-2020.

W swojej wypowiedzi podczas sesji plenarnej Marszałek Marek Woźniak zwrócił uwagę na to, że obawia się niezadowolenia mieszkańców jeśli środki z funduszy polityki spójności przeznaczone na rozwój naszych samorządów będą przekierowane na kryzys uchodźczy. „Tych dodatkowych pieniędzy musi być więcej!” zaapelował Marszałek zwracając uwagę na potrzebę uruchomienia dodatkowych środków. Wyraził także swoją obawę, że „zawiedziemy naszych ukraińskich partnerów, ponieważ dzisiaj usłyszeliśmy, że walczą oni o pełne członkostwo w Unii Europejskiej”. Odnosząc się do najważniejszych kwestii na przyszłość, dodał: „kształt pokoju jest kluczowy, ponieważ Rosja uwielbia zamrożone konflikty, które wywołują stan niestabilności na lata.”

W sesji wziął również udział Komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego, Janez Lenarčič, który zgodził się, że istnieje potrzeba znalezienia źródeł dodatkowych pieniędzy na kryzys ukraiński i wyraził nadzieję, że ta kwestia zostanie poddana dyskusji na forum Rady oraz Parlamentu Europejskiego, które są instytucjami mającymi kompetencje w zakresie unijnego budżetu.

W ramach przygotowań do sesji plenarnej KR, Marszałek Marek Woźniak wziął również udział w posiedzeniu Prezydium tego organu doradczego. W jego trakcie przedstawiono sprawozdanie grupy roboczej KR ds. Ukrainy, której przewodzi Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. Marek Woźniak odniósł się do kryzysu uchodźczego W Wielkopolsce, która na chwilę obecną przyjęła około 160-200 tysięcy uchodźców z Ukrainy, głównie dzieci i kobiet. Podkreślił również, że liczy na brak dalszych postępów wojsk Federacji Rosyjskiej, gdyż w przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z kolejną falą migrantów, która z pewnością pogłębi obecny kryzys. „Przechodzimy z pierwszej fazy wspierania uchodźców z Ukrainy do momentu, gdzie konieczne będzie zapewnienie edukacji dzieciom i zatrudnienia ich matkom na co potrzebne będą dodatkowe fundusze”-mówił M. Woźniak.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli