Przejdź do treści

Nadchodzą konkursy Horyzontu Europa dotyczące budownictwa

klaster 5W ramach klastra 5 Klimat, energia i transport Horyzontu Europa otwarte zostaną kolejne konkursy dotyczące budownictwa. Znajdzie się wśród nich 10 tematów o łącznym budżecie 148 mln euro. Tematy obejmują projekty badawczo-innowacyjne (RIA) i innowacyjne (IA), dotyczą efektywności energetycznej, procesów przemysłowych, inteligentnych rozwiązań w budownictwie oraz renowacji budynków.

 

  

 

 

Temat Typ Budżet projekt/cały temat [mln EUR] TRL na koniec projektu
Zwiększona efektywność energetyczna budynków i przemysłu (zamknięcie naboru 6.09.2022)
HORIZON-CL5-2022-D4-01-01Demand response in energy-efficient residential buildings IA 6-7/20 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-01-02Renewable-intensive, energy positive homes IA 4-6/12 6-7
Zmiany w procesach przemysłowych (zamknięcie naboru 6.09.2022)
HORIZON-CL5-2022-D4-01-04Development and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 150-250°C RIA 3-5/10 5
HORIZON-CL5-2022-D4-01-05Development of high temperature thermal storage for industrial applications RIA 3-4/8 4-5
Inteligentne rozwiązania w budownictwie (zamknięcie naboru 6.09.2022)
HORIZON-CL5-2022-D4-01-03Smarter buildings for better energy performance IA 4-6/12 8
Temat Typ Budżet projekt/cały temat [mln EUR] TRL na koniec projektu
Inteligentne rozwiązania w budownictwie (zamknięcie naboru 24.01.2023)
HORIZON-CL5-2022-D4-02-04Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People) IA 6-9/18 7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-05More sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People) IA 6-9.5/18 6-7
Renowacje  (zamknięcie naboru 24.01.2023)
HORIZON-CL5-2022-D4-02-01Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People) IA 7.5/15 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-02Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People) IA 5-7.5/15 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-03Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People) RIA 4-5/20 5

.

W sprawie powyższych konkursów więcej informacji można uzyskać kontaktując się mailowo z ekspertem KPK Aleksandrą Miłobędzką aleksandra.milobedzka@ncbr.gov.pl.

Finansowanie spoza Horyzontu Europa

Otwarte nabory: