Przejdź do treści

future of europePodczas sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która odbyła się w dniach 8–9 kwietnia, omówiono konkretne propozycje.

Przewodniczący i rzecznicy dziewięciu grup roboczych przedstawili na sesji plenarnej połączone według tematycznych obszarów skonsolidowane projekty wniosków. Wnioski oparte były głównie na zaleceniach europejskich paneli obywatelskichpaneli krajowych, a także zostały rozszerzone o pomysły z wielojęzycznej platformy cyfrowej. Wnioski te zostały omówione przez wszystkich członków sesji plenarnych.

Wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica powiedziała: Obecnie jesteśmy na decydującym etapie Konferencji w sprawie przyszłości Europy, kiedy to dialog i współpraca są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Z radością zobaczyłam to w praktyce podczas sesji plenarnej. Dotychczasowe postępy przekroczyły moje oczekiwania, w szczególności ze względu na wyjątkowe zaangażowanie i ciężką pracę naszych obywateli. Z niecierpliwością oczekuję współpracy w nadchodzących tygodniach w celu osiągnięcia ostatecznego wyniku.

Kolejne kroki

Na 29–30 kwietnia w Strasburgu zaplanowana jest końcowa sesja plenarna konferencji, podczas której wnioski mają zostać zatwierdzone w drodze konsensusu przez posłów na posiedzeniu plenarnym. Zarząd Konferencji w sprawie przyszłości Europy włączy te wnioski do sprawozdania końcowego konferencji, które zostanie przekazane przewodniczącym instytucji UE w dniu 9 maja w Strasburgu na uroczystości zamknięcia konferencji.

Dodatkowe informacje

Nagrania sesji plenarnych według tematów są dostępne pod następującymi linkami:

Nagrania z posiedzeń grupy roboczej można obejrzeć w serwisie EbS. Konferencja prasowa z udziałem trzech współprzewodniczących znajduje się tutaj.