Przejdź do treści

Marszałek Woźniak apeluje o dodatkowe fundusze w związku z wojną w Ukrainie

zdjeciemarszalkazflagami7 kwietnia Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów. Jednym z jej głównych punktów była debata na temat skutków wojny w Ukrainie dla polityki spójności i współpracy transgranicznej, podczas której Marszałek zwrócił uwagę na najważniejsze wyzwania związane z wojną i pomocą uchodźców z perspektywy województwa wielkopolskiego i innych polskich samorządów.

Nie używajmy eufemizmów mówiąc o zawieszeniu współpracy z Rosją. Ta współpraca została zamordowana, utopiona we krwi, zburzona i zgwałcona przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej!” zaapelował Marek Woźniak. Zwrócił również uwagę na konieczność mobilizacji dodatkowych funduszy na wsparcie dla uchodźców. Zaznaczając, że docenia uruchomienie pakietu CARE, który dotyczy działań w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie. Marszałek podkreślił, że jest on niewystarczający, ponieważ odnosi się do niewykorzystanych środków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w przypadku Polski blisko 100% funduszy zostało już zakontraktowanych. Wtórowali mu inni członkowie Europejskiego Komitetu Regionów, akcentując, że dodatkowe mechanizmy finansowe są potrzebne, ponieważ polityka spójności stała się podstawowym źródłem wsparcia dla Ukrainy i uchodźców w Europie, a potrzebna jest długoterminowa pomoc, która będzie adekwatną odpowiedzią w obliczu tego kryzysu.

Podczas posiedzenia debatowano również nad opinią Komitetu dotyczącą 8. sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, której sprawozdawcą jest Nathalie Sarrabezolles, przewodnicząca Komisji COTER, która pochodzi z Bretanii – regionu partnerskiego Wielkopolski. Sprawozdanie przedstawia aktualne tendencje dotyczące dysproporcji terytorialnych w Europie oraz rozpoczyna debatę na temat wpływu polityki na te dysproporcje. W dyskusji europejscy samorządowcy podkreślali wagę polityki spójności, która została nazwana „spoiwem Europy” oraz „cichą siłą UE”. Nawiązano również do debaty na temat skutków wojny na Ukrainie dla tej polityki, podkreślając, że jej fundusze nie mogą być wykorzystywane jako jedyne źródło finansowania w sytuacjach kryzysowych w długim okresie. Przewodnicząca Komisji COTER zaprezentowała również drugą opinię, której jest sprawozdawcą i która dotyczy następnej generacji zasobów własnych dla budżetu UE.

Posiedzenie zakończyły dwie dyskusje na temat opinii dotyczących tematyki transportu i mobilności. Pierwsza – w zakresie rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz nowe unijne ramy mobilności miejskiej.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli