Przejdź do treści

Działanie pilotażowe w zakresie partnerstw na rzecz innowacji regionalnych: regiony mogą się już zgłaszać

mapaEuropejski Komitet Regionów i Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej ogłosiły zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nowym działaniem pilotażowym dotyczącym partnerstw na rzecz innowacji regionalnych. W projekcie weźmie udział maksymalnie 24 uczestników europejskich (państwa członkowskie, regiony lub grupy regionów), zmotywowanych do przekształcenia gospodarki i społeczeństwa i chcących skuteczniej wdrażać własne ramy strategicznych polityki dotyczących innowacji, rozwoju przemysłu, transformacji w kierunku modelu zrównoważonego oraz szerzej pojętego rozwoju gospodarczego i społecznego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2022 r.

Partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych są podejściem uzupełniającym, które opiera się na pozytywnych doświadczeniach związanych ze strategiami inteligentnej specjalizacji. Inicjatywa ta ma na celu poprawę koordynacji i ukierunkowania polityki regionalnej, krajowej i unijnej w zakresie badań naukowych i innowacji w celu wdrożenia transformacji ekologicznej i cyfrowej w Europie oraz rozwiązania problemu przepaści innowacyjnej w UE.

Partnerstwa będą mocno zakorzenione w ramach polityki UE, wspierając wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, programu „Horyzont Europa”, polityki spójności i instrumentu NextGenerationEU . Szczególną uwagę poświęci się narzędziom i mechanizmom zarządzania, które mobilizują wiele źródeł finansowania i strategii politycznych w celu zwiększenia oddziaływania i mogą pomóc połączyć inicjatywy regionalne i krajowe z inicjatywami UE na rzecz dwojakiej transformacji. (...)

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform, powiedziała: Promowanie i rozpowszechnianie innowacji ma kluczowe znaczenie dla powodzenia transformacji ekologicznej i cyfrowej. Wszystkie regiony mają potencjał innowacyjny, który należy w pełni wykorzystać, tak aby nikt nie pozostał w tyle. Potrzebujemy silnych partnerstw innowacyjnych opartych na strategiach inteligentnej specjalizacji, dostosowanych do mocnych stron i wyzwań każdego obszaru oraz integrujących różne fundusze i polityki. Regiony muszą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu innowacyjnego modelu wzrostu gospodarczego w Europie. (…)

Oczekuje się, że uczestnicy działania pilotażowego, w ścisłej współpracy z JRC i KR-em określą obszary, na których chcą skoncentrować działanie pilotażowe. Mogą to być wyzwania społeczno-gospodarcze lub polityczne, konkretne sektory gospodarki, obszary polityki lub instrumenty polityczne. Działania w ramach działania pilotażowego będą dostosowane do obszarów o największym znaczeniu dla każdego uczestnika.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2022  r. Więcej informacji i wskazówek na temat sposobu zgłoszenia zainteresowania udziałem znajduje się w piśmie od przewodniczącego Tzitzikostasa i załączniku do niego . Wybrane regiony zostaną ogłoszone w maju, a oficjalne wydarzenie inauguracyjne zaplanowano na 17 maja.

Kontakt:

Sekretariat Komisji SEDEC

sedec@cor.europa.eu

Autor: Europejski Komitet Regionów