Przejdź do treści

Energetyka solarna – możliwości finasowania z Horyzontu Europa i nie tylko

klaster 5W ramach klastra 5 Klimat, Energia i Transport Horyzontu Europa powiązania z energetyką solarną pojawiają się w projektach badawczo-innowacyjnych (RIA) i innowacyjnych (IA). Otwartych lub zapowiedzianych jest jeszcze 10 konkursów o łącznym budżecie 158,5 mln euro w obszarach energetyki, transportu i recyklingu.

Temat Typ Zamknięcie Budżet projekt/cały temat [mln euro] Oczekiwany TRL na koniec projektu
HORIZON-CL5-2022-D3-01-03Advanced manufacturing of Integrated PV IA 26.04.2022 16/32 7
HORIZON-CL5-2022-D3-01-13Energy system modelling, optimisation and planning tools RIA 26.04.2022 6/6
HORIZON-CL5-2022-D3-02-04Technological interfaces between solar fuel technologies and other renewables RIA 27.10.2022 3-5/10 4
HORIZON-CL5-2022-D3-03-01Innovative components and/or sub-systems for CSP plants and/or concentrating solar thermal installations IA 10.01.2023 5,5/16,5 6-7
HORIZON-CL5-2022-D3-03-03Efficient and circular artificial photosynthesis RIA 10.01.2023 3-5/10 5
HORIZON-CL5-2022-D3-03-05Novel Thin Film (TF) technologies targeting high efficiencies RIA 10.01.2023 5/20 5
HORIZON-CL5-2022-D3-03-09Recycling end of life PV modules IA 10.01.2023 6-7/20 7
HORIZON-CL5-2022-D4-01-04Development and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 150-250°C RIA 6.09.2022 3-5/10 5
HORIZON-CL5-2022-D5-01-01Exploiting electrical energy storage systems and better optimising large battery electric power within fully battery electric and hybrid ships (ZEWT Partnership) IA 26.04.2022 8/16 7
HORIZON-CL5-2022-D5-01-03Exploiting renewable energy for shipping, in particular focusing on the potential of wind energy (ZEWT Partnership) RIA 26.04.2022 9/18 5

.

W sprawie powyższych konkursów więcej informacji można uzyskać mailowo kontaktując się ekspertką KPK Aleksandrą Miłobędzką aleksandra.milobedzka@ncbr.gov.pl

Dodatkowo tematyka łączy się także z pozyskiwaniem wodoru i konkursem w partnerstwie instytucjonalnym:

Partnerstwo na rzecz czystego wodoru – Clean Hydrogen

 

Finansowanie spoza Horyzontu Europa

Otwarte:

Zapowiedziane: