Przejdź do treści

Interoperacyjność rozwiązań cyfrowych tematem warsztatu współorganizowanego przez Wielkopolskę w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2021

ewrc logoW ramach trwającej 19. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, 12 października Biuro Wielkopolski w Brukseli współorganizowało warsztat  pt. „Interoperacyjność rozwiązań cyfrowych”. Podczas wydarzenia Adam Olszewski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) przedstawił wyzwania i możliwości dla cyfryzacji w Wielkopolsce w kontekście kryzysu COVID-19.  

Interoperacyjność rozwiązań cyfrowych jest jednym z najważniejszych wyzwań podejmowanych zarówno przez państwa europejskie, jak i ich obywateli – powiedział Altheo Valentini, Przewodniczący Zarządu All Digital, europejskiego stowarzyszenia na rzecz umiejętności cyfrowych, otwierając wydarzenie. Podkreślił również, że żyjemy w czasach unikalnych możliwości i niezwykle istotne jest dzielenie się rozwiązaniami oraz dobrymi praktykami.

ADAM OLSZEWSKI ZDJ 4Przyszłość cyfrowa Europy oznacza europejskie społeczeństwo oparte na rozwiązaniach cyfrowych stawiających ludzi na pierwszym miejscu – powiedział główny mówca debaty Alin-Adrian Nica, członek Europejskiego Komitetu Regionów z Rumunii, zaznaczając, że w tym kontekście kluczowym krokiem, aby osiągnąć sukces, jest przeprowadzenie cyfrowej transformacji administracji publicznej oraz wdrożenie nowej strategii interoperacyjności. Prelegent zwrócił również uwagę na istotę tworzenia jednolitego rynku cyfrowego, wskazując jednocześnie na barierę jaką są. trudności w dostępie do łączy szerokopasmowych. Reprezentujący Wielkopolskę Adam Olszewski, menadżer ds. rozwoju biznesu z PCSS omówił  wyzwania i możliwości dla transformacji cyfrowej w wielkopolskim przemyśle, administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych w kontekście kryzysu wywołanego koronawirusem. A. Olszewski,  prezentując zmiany postrzegania interoperacyjności przed wybuchem pandemii COVID-19 i obecnie, zwrócił uwagę na większą wagę, którą podmioty publiczne i prywatne przykładają do zagadnienia cyfryzacji.  W swoim wystąpieniu przedstawił również projekt dotyczący zastosowania cyfrowej platformy jako przykładu innowacji dla branży meblarskiej.  

O doświadczeniach związanych z cyfryzacją w administracji publicznej mówiła Lucie Smolka,  Przewodnicząca czeskiej organizacji pozarządowej Otwartych Miast i Otwartych Treści. Zwróciła uwagę, że sytuacja wywołana pandemią COVID-19 przyspieszyła potrzebę cyfryzacji na wszystkich poziomach administracji publicznej. Przedstawiciel włoskiej Umbrii Paolo Reboani, Dyrektor Działu Planowania i Koordynowania Funduszy Europejskich i Krajowych w Umbrii, przedstawił regionalny projekt szkoleniowy „Szkoła Innowacji Społecznej”, którego celem było wzmacnianie umiejętności w dziedzinie nowych modeli interwencji w polityce społecznej.

W trakcie warsztatu zaprezentowano również krótkie materiały wideo dotyczące regionalnych cyfrowych rozwiązań interoperacyjnych. Chorwacki region Slawonia, Barania i Srem przedstawił dobre praktyki w zakresie prowadzenia cyfrowego biznesu podczas lockdownu, a rumuński region Marmarosz zobrazował współpracę transgraniczną w ramach zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu systemów transportowych. 

Współorganizatorami było międzynarodowe konsorcjum, którego partnerami oprócz Wielkopolski byli: Kraj Południowomorawski (Czechy), Republika Srpbska (Bośnia i Hercegowina), Temesz (Rumunia), Slawonia, Barania i Srem (Chorwacja), Ourense (Hiszpania), Marmarosz (Rumunia) oraz włoski region Umbria.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zdjęcia: Biuro Wielkopolski w Brukseli