Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Rusza II tura naborów 2024 w ramach programu Cyfrowa Europa – w puli ponad 210 mln euro na ważne projekty europejskie!

Od 4 lipca można składać wnioski w ramach naborów programu Cyfrowa Europa (ang. Digital Europe Programme) dotyczących prawie wszystkich obszarów tematycznych programu - Sztuczna Inteligencja, Cyberbezpieczeństwo, Zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz Wdrażanie technologii cyfrowych. Dodatkowo opublikowano nabory z obszaru Półprzewodniki.

W następujących naborach można składać wnioski do 21 listopada 2024:

  • Rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych (budżet: 55 mln euro)

Celem tego naboru jest opracowanie i realizację programów kształcenia wyższego, nabór skierowany jest przede wszystkim do uczelni wyższych. Już 5 lipca odbędzie się sesja informacyjna on-line przybliżająca nabór oraz umożliwiająca nawiązanie współpracy pomiędzy przyszłymi konsorcjantami: Link do wydarzenia

  • Stworzenie ekosystemu połączonych w sieć Local Digital Twins w UE (budżet: 20 mln euro)

Nabór stanowi kontynuację działań dot. wspierania miast i społeczności we wdrażaniu cyfrowych platform danych oraz tworzeniu cyfrowych bliźniaków. Zadanie będzie realizowane w formule finansowania kaskadowego zarządzanego przez wybrane w wyniku naboru konsorcjum międzynarodowe. Zaplanowany na 16 września dzień informacyjny dla naboru będzie również okazją do networkingu: Link do wydarzenia

  • Finansowanie dla realizacji projektów wielokrajowych (Multi-Country Projects) (budżet: 25 mln euro)

Realizacja wielkoskalowych Multi-Country Projects oparta jest na zapisach dokumentu unijnego Droga ku cyfrowej dekadzie i wymaga zaangażowania jak najwięcej krajów.

  • Wsparcie hubów mających za zadanie walkę ze zjawiskiem dezinformacji (European Digital Media Observatory) (budżet: 8 mln euro)

Polska została objęta działaniem hubu pn. CEDMO (Central European Digital Media Observatory).

Do naborów w obszarze Cyberbezpieczeństwo można aplikować do 21 stycznia 2025. Obejmują one:

  • Budowę i wzmacnianie krajowych centrów operacji bezpieczeństwa (SOC), platform transgranicznych SOC oraz ekosystemu SOC – 3 nabory (budżet: 12,8 mln euro)
  • Wykorzystanie nowych technologii w celu poprawy wykrywania i zapobiegania cyberzagrożeniom (budżet: 35 mln euro)
  • Zwiększenie poziomu ochrony i odporności na zagrożenia cybernetyczne, w szczególności w przypadku dużych instalacji i infrastruktury przemysłowej (budżet: 35 mln euro)
  • Budowę potencjału oraz wzmacnianie współpracy w kontekście wdrażania legislacji unijnej w obszarze cyberbezpieczeństwa (budżet: 20 mln euro)

Naborami w obszarze Cyberbezpieczeństwo zarządzać będzie niedawno powołane Europejskie Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC), które organizuje 9 lipca w Brukseli wydarzenie informacyjne i networkingowe dla ww. naborów - więcej informacji na stronie ECCC Info Day, 9 July, Brussels.

Dodatkowo przypominamy o otwartym naborze DEP dot. rozwoju europejskiego portfela tożsamości cyfrowej – o tym naborze, trwającym do 24 września, można przeczytać tu: Nabór EUDI

Program Cyfrowa Europa przeznacza również środki na finansowanie rozwoju produkcji półprzewodników w Europie. Nabory w tym obszarze prowadzi Chips Joint Undertaking, które ogłosiło 4 lipca 4 nabory z łącznym budżetem w wysokości 325 mln euro, z czego 185 mln euro pochodzi z programu Cyfrowa Europa. Dwa z nich dotyczące ustanowienia krajowych centrów kompetencji zostały otwarte do aplikowania, a kolejne dwa dotyczące budowy tzw. Design Platform oraz linii pilotażowej zostaną otwarte w kolejnych tygodniach. Informacje o tych naborach dostępne są na portalu EU Funding & Tenders oraz na stronie: www.chips-ju.europa.eu/callsinfo/. Będzie można dowiedzieć się o nich więcej podczas zaplanowanych na 11-12 lipca sesji informacyjnych organizowanych przez Chips JU.

Nabory DEP skierowane są do wszystkich krajów członkowskich UE oraz tych stowarzyszonych z programem. Wnioskodawcami mogą być m.in. instytuty badawcze, środowiska akademickie z uczelniami na czele, MŚP, start-upy z branży IT, instytucje publiczne oraz organy administracji publicznej.

Nabory prowadzi Komisja Europejska. Wnioski składa się w języku angielskim w formie elektronicznej poprzez portal Komisji: EU Funding & Tenders

Informacje o naborach w języku polskim publikujemy na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Digital Europe: Nabory.

Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu Digital Europe (KPK DEP) udziela informacji o prowadzonych naborach, wspiera proces aplikowania oraz realizacji i rozliczania dofinansowanych projektów. Zapraszamy do kontaktu podmioty zainteresowane programem Cyfrowa Europa: dep@cppc.gov.pl

Źródło: gov.pl