Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

biotechnologia 2 1

Komisja podkreśla postępy, które UE poczyniła w dziedzinie polityki zdrowotnej w ciągu ostatnich czterech lat. W 2020 r. pandemia COVID-19 pokazała, że na drodze do wyjścia z kryzysu liczą się solidarność, współpraca i zdecydowane działania UE. Dzięki unijnej strategii dotyczącej szczepionek wszyscy obywatele UE mieli równy dostęp do szczepionek. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID umożliwiło bezpieczne wznowienie działalności gospodarczej i społecznej, a SURE pomógł 31 mln pracowników przezwyciężyć negatywne skutki pandemii związane z gospodarką.

UE stała się największym darczyńcą szczepionek i przekazała krajom partnerskim blisko 54 mld euro w ramach wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.

W oparciu o doświadczenia zdobyte podczas kryzysu związanego z COVID-19 w listopadzie 2020 r. utworzono Europejską Unię Zdrowotną, której celem jest dobro pacjentów i obywateli, ochrona ich zdrowia i poprawa jakości ich życia.

Najważniejsze osiągnięcia:

  • wzmocniono środki bezpieczeństwa zdrowotnego, aby być lepiej przygotowanym i skuteczniej reagować na przyszłe kryzysy
  • zaproponowana reforma unijnego prawodawstwa farmaceutycznego ma zapewnić wszystkim obywatelom szybki i równy dostęp do przystępnych cenowo leków
  • wdrożono wiodący na świecie plan walki z rakiem, na który przeznaczono 4 mld euro w ramach finansowania unijnego
  • podjęto przełomowe inicjatywy na rzecz cyfryzacji opieki zdrowotnej
  • rozpoczęto kompleksowe działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego, poczynając od promowania dobrostanu psychicznego, a kończąc na działaniach na rzecz skuteczniejszej profilaktyki i lepszej jakości usług wsparcia
  • wprowadzono przepisy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i zapewnić dostawy leków
  • przyjęto podejście „Jedno zdrowie”, aby przeciwdziałać poważnym zagrożeniom dla zdrowia

Europejska Unia Zdrowotna gwarantuje, że państwa członkowskie będą lepiej przygotowane na przyszłe kryzysy w zakresie zdrowia, i jednocześnie wspiera nowoczesną i innowacyjną politykę zdrowotną dla wszystkich obywateli w całej UE. Unia Zdrowotna otrzymuje duże wsparcie finansowe z programu UE dla zdrowia.

Europejska Unia Zdrowotna będzie nadal promować europejskie innowacje i konkurencyjność w sektorze opieki zdrowotnej, tak aby w pełni zaspokoić potrzeby pacjentów. UE chce pozostać silnym partnerem na arenie międzynarodowej i przyczyniać się do poprawy zdrowia ludzi na całym świecie.

Dodatkowe informacje

Europejska Unia Zdrowotna

Komunikat prasowy: Europejska Unia Zdrowotna: silniejsza i lepiej przygotowana na przyszłość

Zestawienie informacji „Silna Europejska Unia Zdrowotna dla wszystkich”

Zestawienie informacji „Europejski plan walki z rakiem”

Zestawienie informacji „Rynek leków – pacjenci”

Zestawienie informacji „Kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego”

Zestawienie informacji „Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia”

Zestawienie informacji „Działania Unii Europejskiej na rzecz lepszego zdrowia”

Zestawienie informacji „HERA”

Źródło: Komisja Europejska