Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Feedback opportunity for Horizon Europe work programme 2025 2024 04 17 16199

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje na temat programu prac w programie Horyzont Europa na 2025 rok w obszarach sześciu klastrów, infrastruktury badawczej, Europejskich Ekosystemów Innowacji (EIE), pięciu misji UE i działań przekrojowych oraz Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB). Każdy może wyrazić swoją opinię na temat jednego lub wielu z tych obszarów.

 

Komisja Europejska zaproponowała formę ankiety. Przesłane odpowiedzi mogą pomóc w przygotowaniu prac programowych na rok 2025. Konsultacje będą trwać do 6 maja br. do godz. 12.00 (CET).

Programy pracy określają, jakie są możliwości finansowania działań w zakresie badań naukowych i innowacji w drodze tematycznych zaproszeń do składania wniosków.

Główny program prac Horyzontu Europa na rok 2025 jest opracowywany zgodnie z wytycznymi przyjętego w ostatnich tygodniach Planu Strategicznego na lata 2025–2027. W planie tym określono trzy kluczowe kierunki unijnego finansowania badań naukowych i innowacji na kolejne lata HE, którymi są: ekologiczna transformacja, transformacja cyfrowa oraz bardziej odporna, konkurencyjna, włączająca i demokratyczna Europa.

Więcej informacji

Plan strategiczny programu Horyzont Europa

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE