Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

interreg europe

20 marca 2024 roku rozpoczął się trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa 2021-2027. Wnioski można składać online do 7 czerwca 2024 roku.

Alokacja na nabór z funduszy Interreg wynosi 130 mln euro. Zakres tematyczny naboru obejmuje wszystkie cele polityki i cele szczegółowe programu. Projekty współpracy międzyregionalnej mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności. Jest to ostatni moment dla samorządów lokalnych i regionalnych, władz centralnych, instytucji publicznych i prywatnych podmiotów non-profit na swobodne planowanie projektów Interreg Europa dotyczących wszystkich zagadnień polityki spójności. W kolejnym naborze mogą pojawić się ograniczenia, np. w odniesieniu do zakresu tematycznego.

Podczas trzeciego naboru do programu po raz pierwszy będzie można współpracować z partnerami z nowych państw. Do 27 państw członkowskich UE, Norwegii i Szwajcarii dołączyły: Albania, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia oraz Ukraina.

Spotkania informacyjne

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa zaprasza instytucje z całej Polski na krajowe seminarium informacyjne na temat trzeciego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027. Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2024 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wnioskodawcy mają również możliwość wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych przez Wspólny Sekretariat, które będą prowadzone w języku angielskim.

  • Sesje online pytań i odpowiedzi dotyczące trzeciego naboru wniosków, które odbędą się 5 i 26 kwietnia oraz 17 i 31 maja 2024 r. (link do wydarzeń)
  • Webinaria dla aplikantów wiodących, które odbędą się:

- 15 kwietnia na temat budowania skutecznego partnerstwa (link),

- 16 kwietnia dotyczące opracowania koncepcji projektu (link),

- 17 kwietnia na temat zarządzania i finansów w projekcie (link),

- 18 kwietnia dotyczące komunikacji w projekcie (link).

 

Dodatkowe informacje

Oprac. BIWW