Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

cele klimatyczne

Komisja wyznacza cele do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. Zaleca redukcję emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 r. o 90 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Jest to zgodne z aktualnymi opiniami naukowymi i zobowiązaniami UE wynikającymi z porozumienia paryskiego.

Aby osiągnąć cel obniżenia emisji o 90 proc. do 2040 r., konieczne jest podjęcie następujących działań:

  • pełne wdrożenie istniejących przepisów UE w celu zmniejszenia emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 r.
  • obniżenie emisyjności przemysłu poprzez wykorzystanie dostępnych atutów, takich jak energia wiatrowa, energia wodna i elektrolizery. Aby przyspieszyć prace w tym obszarze, Komisja zaproponowała nowe środki dotyczące zarządzania przemysłowymi emisjami dwutlenku węgla w UE, w ramach których przeprowadzone zostaną inwestycje w technologie umożliwiające wychwytywanie, składowanie i ponowne wykorzystywanie dwutlenku węgla
  • zwiększenie produkcji krajowej w rozwijających się sektorach, takich jak baterie, pojazdy elektryczne, pompy ciepła, ogniwa słoneczne i inne
  • sprawiedliwość, solidarność i polityka społeczna jako podstawa transformacji, wspieranie obywateli, regionów, przedsiębiorstw i pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji za pomocą takich funduszy jak Społeczny Fundusz Klimatyczny i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
  • otwarty dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z rolnikami, firmami, partnerami społecznymi i osobami prywatnymi.

Zmiana klimatu spowodowała w ciągu ostatnich pięciu lat szkody gospodarcze, których wartość szacuje się na 170 mld euro. Związane z nimi koszty oraz ich wpływ na ludzi są coraz większe i coraz bardziej widoczne. Aby wzmocnić odporność Europy na kryzysy, jakie mogą się pojawić w przyszłości, i zmniejszyć jej zależność od importu paliw kopalnych, należy działać już teraz. Cel klimatyczny na 2040 r. pomoże również europejskiemu przemysłowi, inwestorom, osobom prywatnym i rządom krajów UE w podejmowaniu w tej dekadzie decyzji, które utrzymają kurs UE na osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

Cel ten zostanie teraz omówiony z Parlamentem Europejskim i krajami UE. Na tej podstawie kolejna Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze. Europejskie prawo o klimacie ustanawia przepisy dotyczące celu określonego w Europejskim Zielonym Ładzie, zgodnie z którym do 2050 r. gospodarka i społeczeństwo w Europie staną się neutralne dla klimatu. Prawo to określa pośredni cel polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Dodatkowe informacje

Cel klimatyczny na 2040 r.

Zestawienie informacji: Ścieżka klimatyczna Europy na 2040 r.

Europejski Zielony Ład

Komunikat prasowy: Komisja przedstawia zalecenie dotyczące celu redukcji emisji do 2040 r., aby wyznaczyć drogę do neutralności klimatycznej w 2050 r.

Przemysł i Zielony Ład

Zestawienie informacji: Strategia UE na rzecz przemysłowego zarządzania emisjami dwutlenku węgla

Wychwytywanie, wykorzystywanie i składowanie dwutlenku węgla

Komunikat prasowy: Komisja określa sposoby zrównoważonego wychwytywania, składowania i wykorzystywania CO2 w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Źródło: Komisja Europejska