Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

szczepienia nowotwór

Co roku około 2,7 mln osób w Unii Europejskiej dowiaduje się, że ma nowotwór. W przyszłości liczba ta najprawdopodobniej wzrośnie. Około 40 proc. przypadkom zachorowań na raka można zapobiec.  W związku z tym w ramach europejskiego planu walki z rakiem Komisja przedstawiła nowe zalecenia, aby wesprzeć państwa członkowskie w zapobieganiu nowotworom poprzez szczepienia.

Komisja zaleca w szczególności znaczne podniesienie poziomu zaszczepienia dwoma kluczowymi szczepionkami, które mogą zapobiegać dwóm mogącym prowadzić do raka zakażeniom wirusowym:

  • wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
  • wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBV)

Należy również ściślej monitorować wskaźnik wyszczepienia.

Nowe środki obejmują między innymi:

  • zapewnienie, aby szczepienia były łatwo dostępne i darmowe
  • włączenie programów szczepień przeciwko HPV i HBV do krajowych planów profilaktyki nowotworów
  • wyznaczanie konkretnych celów
  • wzmocnienie komunikacji i kampanii informacyjnych
  • poprawę monitorowania poziomu zaszczepienia i sprawozdawczości w tym zakresie przez wprowadzenie elektronicznych rejestrów szczepień
  • wymiana najlepszych praktyk.

Poziom zaszczepienia przeciwko HPV jest w wielu państwach członkowskich znacznie niższy niż 50 proc. W dużej mierze brakuje również danych na temat stanu zaszczepienia przeciwko HBV. W ramach europejskiego planu walki z rakiem wyznaczono cel, którym jest osiągnięcie do 2030 r. wszczepialności przeciwko HPV na poziomie 90 proc. wśród dziewcząt i znaczne jej podniesienie wśród chłopców. Komisja przeznaczyła na walkę z rakiem rekordowy budżet, w tym 4 mld euro z Programu UE dla zdrowia i innych instrumentów.

Dodatkowe informacje

Europejski plan walki z rakiem

Zestawienie informacji na temat zapobiegania nowotworom poprzez szczepienia

Zestawienie informacji na temat wpływu europejskiego planu walki z rakiem

Wideo – wszyscy znamy kogoś dotkniętego nowotworem

Komunikat prasowy: Komisja zaleca nowe środki dotyczące nowotworów zwalczanych drogą szczepień w ramach europejskiego planu walki z rakiem

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowotworów zwalczanych drogą szczepień

Dane dotyczące częstości występowania nowotworów

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)

Źródło: Komisja Europejska