Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Hydrogen spotkanie

Od 20 do 24 listopada 2023 r. w Brukseli odbywała się druga edycja Europejskiego Tygodnia Wodoru, w którym Wielkopolskę reprezentował Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa. Wydarzenie było doskonała okazją do dyskusji na temat kluczowych osiągnięć i możliwości w sektorze wodorowym. Wielkopolska, jako jedyny region z Polski, zaprezentowała również swoje stoisko wystawowe w ramach wydarzenia.  

Europejski Tydzień Wodoru (ang. European Hydrogen Week, w skrócie EUH2Week) został zorganizowany m.in.  przez Komisję Europejską oraz Europejskie Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk: samorządowcy, przedsiębiorcy, naukowcy i inwestorzy. Podczas EUH2Week odwiedzający mieli okazję uczestniczyć w licznych sesjach tematycznych, wystawach, a także prezentacjach silników i pojazdów wodorowych.

Jacek Bogusławski spotkał się przedstawicielami instytucji UE oraz europejskich firm i organizacji, m.in. z Jorgo Chatzimarkakis'em, dyrektorem generalnym Hydrogen Europe – wiodącej organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa i inne podmioty europejskiego ekosystemu wodorowego.

Ponadto, Wielkopolskę reprezentowali przedstawiciele Departamentu Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, zespół LIFE After Coal z Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie, Biuro Informacyjne Wielkopolski w Brukseli, a także przedsiębiorstwa i uczelnie wyższe z Wielkopolski.

Dodatkowe informacje

Strategia wodorowa w Wielkopolsce

W kwietniu tego roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Strategię rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040. Dokument jest analizą potencjału i możliwości rozwoju gospodarki wodorowej w województwie. Strategia wskazuje wizję wielkopolskiego ekosystemu wodorowego, najważniejsze cele i mierniki rozwoju. Przedstawia także kierunki działalności w obszarze produkcji odnawialnego wodoru, wykorzystania w przemyśle, rolnictwie, transporcie, integracji z rozwojem OZE oraz obecne bariery i uwarunkowania zewnętrzne wpływające na rozwój gospodarki wodorowej.

H2POLAND 2024

Od 24 do 25 kwietnia 2024 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się H2POLAND&NetZero Forum, którego celem jest wymiana wiedzy oraz prezentacje najnowszych rozwiązań w sektorze wodorowym. Wydarzenie jest w całości poświęcone technologiom wodorowym i kwestiom związanym z dekarbonizacją. Forum zgromadzi w samym sercu Wielkopolski przedstawicieli administracji rządowej, samorządów, ekspertów, naukowców, producentów, odbiorców i inwestorów w obszarze zero- i niskoemisyjnej gospodarki.

Hydrogen_spotkanie2 Hydrogen_spotkanie3 Hydrogen_spotkanie5

 

 

 

 

 

 

Autor i zdjęcia: Biuro Informacyjne Wielkopolski w Brukseli