Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

12 10 5

12 października w Brukseli odbył się warsztat na temat zmian behawioralnych w zakresie transformacji energetycznej. Został on zorganizowany w ramach 21. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (EWRC), którego tegorocznym hasłem było „Dobrze prosperujące regiony to silniejsza Europa”. Województwo Wielkopolskie reprezentował Maciej Sytek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie i pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Europa musi przyspieszyć i nie może zostać w tyle” – apelował Maciej Sytek w kontekście rozwoju zielonej energii w Europie. Podczas wydarzenia przedstawił proces transformacji energetycznej prowadzonej od 2018 r. we Wschodniej Wielkopolsce. Region otrzymał 414 milionów euro na ten cel w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Środki te przeznaczone są na łagodzenie skutków tych zmian, które wpływają na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko. W subregionie konińskim wdrażany jest Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji, który przewiduje całkowite odejście od paliw kopalnianych do 2030 roku, a także strategia zakładająca osiągniecie neutralności klimatycznej do 2040 roku. By zrealizować ten cel subregion będzie dążył między innymi do ograniczenia emisji CO2 w sektorze energetycznym o 90-95% oraz do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55%. Projekty wdrażane w tym regionie obejmują budowę farm fotowoltaicznych oraz projekty parasolowe dla mieszkańców. Ponadto, w Koninie pojawił się pierwszy w Polsce autobus w ramach publicznego transportu napędzany wodorem. Maciej Sytek podkreślił nieodzowną rolę społeczeństwa obywatelskiego w tym procesie i konieczność prowadzenia stałego dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Cristian Nistor, przedstawiciel Okręgu Botoşani z Rumunii zaprezentował inicjatywy na rzecz zrównoważonej energii, których pierwszym etapem było włączenie projektów energetycznych do strategii rozwoju lokalnego przez Lokalne Grupy Działania w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Rachel Burns z Północnej Irlandii przedstawiła projekt „GenComm” dotyczący produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz jej wykorzystania w transporcie. Zwróciła też uwagę na rolę edukacji w zakresie transformacji energetycznej odnosząc się do utworzonej w regionie Akademii Wodorowej.

Koszyce reprezentowała Katarína Sisáková, która przedstawiła dotychczasowe doświadczenia i plany w zakresie gospodarki wodorowej dla transportu, w tym dla autobusów, pociągów, statków i rowerów. Zwróciła uwagę na istotę podnoszenia świadomości wśród społeczeństwa oraz łączenie środowiska naukowego i przemysłu.

Warsztat został urozmaicony przykładami dobrych praktyk z województwa pomorskiego, włoskiej Abruzji i serbskiej Wojewodiny, które zostały zaprezentowane w formie krótkich filmów. Wydarzenie było moderowane przez Michela Michelini, przedstawiciela włoskiego regionu Umbrii.

W tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast udział wzięło ponad 7 tyś. samorządowców, przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych z całej Unii Europejskiej. W jego ramach odbyły się liczne konferencje, seminaria oraz warsztaty połączone z prezentacjami najlepszych praktyk z europejskich regionów. Była to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

12 10 1 12 10 2 12 10 3 12 10 4