Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

REGIOSTARS 2023 Plan de travail 1aKomisja Europejska zaprasza do udziału w prestiżowym konkursie REGIOSTARS Awards 2023. Rywalizować w nim będą najciekawsze projekty wpisujące się w politykę spójności Unii Europejskiej.

REGIOSTARS Awards to inicjatywa, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Co roku Komisja Europejska nagradza najbardziej innowacyjne i najciekawsze projekty finansowane w ramach polityki spójności. W tegorocznej edycji termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2023 r.

Beneficjenci wszystkich projektów finansowanych w ramach polityki spójności (obejmuje to projekty wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny (+) oraz Fundusz Spójności) są zachęcani do składania wniosków w sześciu kategoriach tematycznych:

  • Inteligentna Europa (A COMPETITIVE AND SMART EUROPE) – projekty promujące innowacyjną transformację gospodarczą przy wykorzystaniu regionalnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych,
  • Zielona Europa (A GREEN EUROPE) – projekty promujące m.in. czystą i sprawiedliwą transformację energetyczną, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz błękitno-zielone inicjatywy,
  • Połączona Europa (A CONNECTED EUROPE) – projekty, których celem jest zwiększenie mobilności i komunikacji,
  • Społeczną Europę sprzyjająca włączeniu (A SOCIAL AND INCLUSIVE EUROPE)- projekty ukierunkowane na osiągnięcie społecznej Europy sprzyjającej włączeniu poprzez wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych,
  • Europa bliższa mieszkańcom (A EUROPE CLOSER TO THE CITIZENS) – projekty wspierające zrównoważony i zintegrowany rozwój wszystkich obszarów i inicjatyw lokalnych,
  • Temat roku:Europejski Rok Umiejętności 2023.

Wszystkie szczegóły konkursu wraz z formularzem zgłoszeń są dostępne tutaj.

Podobnie jak w poprzednich latach publiczność będzie mieć okazję do zagłosowania na finalistę nagrody specjalnej „Public Choice Award”.

Zwycięzców wybierze niezależne jury złożone z ekspertów wysokiego szczebla.

Nagrody zostaną ogłoszone 16 listopada 2023 r. podczas ceremonii REGIOSTARS w Ostrawie.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli