Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Net zero citiesNetZeroCities uruchamia nowy program, którego zadaniem jest przetestowanie nowych metod osiągnięcia celów w zakresie neutralności klimatycznej w europejskich miastach.

Pilotażowy Program dla Miast jest częścią Misji UE dotyczącej 100 neutralnych klimatycznie oraz inteligentnych miast, która zapewnia miastom dotacje w wysokości 32 mln euro oraz oferuje praktyczne wsparcie. Nabór rozpoczął się 5 września i jest otwarty dla  wszystkich miast zobowiązujących się do realizacji celów misji miejskiej UE, z państw członkowskich UE jak i państw stowarzyszonych. 

Pilotażowy Program dla Miast pomoże miastom przetestować lokalnie dopasowane działania mające na celu transformację klimatyczną. Wybrane miasta otrzymają granty finansowane z programu Horyzont 2020 w wysokości 0.5 mln, 1 mln lub 1.5 mln euro na wdrożenie oraz zwiększenie skali badań i innowacji, jak i rozwiązań systemowych. 

Konsorcjum NetZeroCities oraz specjalna platforma internetowa będą służyły wybranym miastom pilotażowym wiedzą i wsparciem oraz pomagały im w zaadoptowaniu systemowego podejścia do neutralności klimatycznej. Działania miast będą polegały na innowacjach społecznych, kulturowych, technologicznych, ekologicznych, regulacyjnych, jak i finansowych, a także z ustanowieniu nowych metod w wymiarze biznesu i zarządzania. 

Pod uwagę brane będą proponowane przez wnioskodawców działania, jak i też sposób w jaki będą one wchodzić w interakcję z systemami miejskimi, w tym: 

  • mobilnością; 
  • systemami energetycznymi i środowiskiem zabudowanym;
  • przepływem materiałów i zasobów;zdrowiem;obszarami naturalnymi;
  • systemami kultury, społecznymi, finansowymi oraz instytucyjnymi, jak i dostępnością miejsc publicznych.

Więcej informacji dotyczących kwalifikowalności znajduje się w kryteriach naboru. 

Wybrane działania pilotażowe zamienią miasta w stanowiska badawcze w zakresie neutralności klimatycznej, tak by mogły one inspirować inne społeczności do podjęcia podobnych działań. Wspólna nauka będzie stanowić centralną część Pilotażowego Programu dla Miast, co w konsekwencji pozwoli na wymianę informacji pomiędzy miastami na każdym etapie programu. Konkretne rozwiązania będą więc mogły być udostępniane na szerszą skalę, jako część programu partnerskiego, który połączy każde miasto pilotażowe z dwoma lub trzema innymi europejskimi miastami. Platforma NetZeroCities zapewni również pomoc w zagwarantowaniu finansowania dalszego wdrażania i replikacji projektu, tak żeby zwiększyć skalę działań początkowych. 

Więcej informacji jest dostępnych w kryteriach naboru oraz w Przewodniku. 

Źrodło: NetZeroCities