Przejdź do treści

Misja UE Zdrowa gleba: Zaproszenie do udziału w webinariach, 22 czerwca – 6 lipca 2023

Partnerzy projektu NATI00NS, Europejska Sieć Żywych Laboratoriów (ENoLL) i Instytut BioSense, organizują trzy webinaria dotyczące naborów programu Horyzont Europa i...

Europejski plan walki z rakiem

Rozpoczął się Europejski Tydzień Walki z Rakiem, którego celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki nowotworowej, dostępu do diagnostyki...

Zarządzanie kryzysowe i finanse UE głównymi tematami sesji plenarnej KR z udziałem Marszałka Marka Woźniaka

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w 155. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 23-25...

Aktualności

Europa bliżej obywateli

PL BuildingEuropeLocalCouncillors 1080X1080 FB„Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi” to projekt, którego celem jest połączenie w europejską sieć przedstawicieli władz lokalnych oraz instytucji unijnych, aby ułatwić przekazywanie informacji na temat Unii Europejskiej.

Celem projektu „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi” jest wyposażenie lokalnych radnych i przedstawicieli władz w całej UE w narzędzia, których potrzebują do komunikowania się na tematy unijne z mieszkańcami ich obszaru czy lokalnego okręgu wyborczego. Projekt ten stworzy sieć w całej UE, zapewniając władzom lokalnym dostęp do aktualnych materiałów na temat polityki i przepisów UE, które mogą mieć wpływ na ich okręg wyborczy, umożliwi udział w ukierunkowanych seminariach internetowych na temat kluczowych kwestii oraz odwiedzenie unijnych instytucje.

Radni i przedstawiciele władz lokalnych już mogą zarejestrować się, aby wziąć udział w projekcie. Stanowi on bezpośrednią odpowiedź na jedną z propozycji Konferencji o Przyszłości Europy, która wezwała do stworzenia „systemu lokalnych radnych UE jako sposobu na zmniejszenie dystansu między instytucjami UE a obywatelami Europy”. W piątek 17 czerwca Komisja przyjęła komunikat określający, w jaki sposób zamierza podjąć dalsze działania w związku z 49 propozycjami przedstawionymi przez Konferencję.

Ogłaszając 22 czerwca br. rozpoczęcie projektu wraz z przewodniczącym Komitetu Regionów Apostolosem Tzitzikostasem, wiceprzewodnicząca Komisji Dubravka Šuica powiedziała: „Jako była burmistrz doskonale rozumiem znaczenie samorządu lokalnego dla naszych obywateli. Zapewnienie władzom lokalnym narzędzi potrzebnych do komunikowania o UE pomoże naszym obywatelom dowiedzieć się więcej o Unii, a tym samym poczuć się częścią projektu europejskiego. Zachęcam radnych do zarejestrowania się i uczestnictwa w tej wspaniałej inicjatywie.”

Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z Komitetem Regionów i jego „Unijną Siecią Radnych Regionalnych i Lokalnych”. Informowanie o UE to wspólna odpowiedzialność instytucji UE i wszystkich szczebli sprawowania rządów w państwach członkowskich.

Autor: Komisja Europejska