Przejdź do treści

Aktualności

Wicemarszałek Jankowiak na Zgromadzeniu Sieci PURPLE w Brukseli

1 002malyWicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wziął udział w 35. Zgromadzeniu Ogólnym Sieci PURPLE, do której należy Wielkopolska.  Zgromadzenie odbywało się w dniach 14-15 czerwca, a uczestniczyli w nim również przedstawiciele Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz Biura Wielkopolski w Brukseli.

Sieć PURPLE, czyli Europejska Platforma Regionów Podmiejskich została założona w 2004 roku. Jej działalność związana jest z podnoszeniem poziomu znajomości zagadnień podmiejskich w skali europejskiej, narodowej i regionalnej. Sieć pracuje również nad zapewnieniem zrównoważonego5 rozwoju obszarów podmiejskich, skutkującym podniesieniem poziomu jakości życia zarówno mieszkańców miast, jak i ludności żyjącej na obszarach podmiejskich. – Sieć podejmuje szereg cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców regionów członkowskich. Jestem przekonany, że dzięki temu przyciągnie kolejne europejskie regiony do członkostwa i wspólnego działania na rzecz obszarów podmiejskich – mówi Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Podczas 35. Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE przeprowadzone zostały wybory do Zarządu Sieci PURPLE. A dyskusje dotyczyły między innymi długofalowej wizji obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. Zgromadzenie Sieci z zadowoleniem przyjęło komunikat Komisji Europejskiej w sprawie długoterminowej wizji obszarów wiejskich (LTVRA), traktując go jako niezwykle ważny krok w kierunku bardziej zrównoważonego politycznego podejścia do rozwoju terytorialnego. Zgromadzenie pochyliło się też nad szczegółowym planem działania Sieci na 2022 rok oraz nad projektem ROBUST (program Horyzont 2020). Szeroko omówione zostało także stanowisko Zgromadzenia PURPLE na temat wpływu pandemii Covid-19 na obszary podmiejskie. 

Z kolei w stanowisku na temat bieżącej sytuacji w Ukrainie mocno zaakcentowano między innymi problematykę bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego, a także przystępności cenowej tych podstawowych produktów. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak zgłosił poprawkę do treści stanowiska Zgromadzenia podkreślając, że należy bezpośrednio wskazać, że Ukraina została przez Rosję napadnięta: - Musimy zerwać z polityczną retoryką „sytuacji - operacji specjalnej” w Ukrainie, a wskazywać, że trwa wojna, inwazji Rosji na Ukrainę, że Ukraina została przez Rosję napadnięta – mówił wicemarszałek, a zgłoszona poprawka przyjęta została przez Zgromadzenie jednogłośnie.

W trakcie wizyty w stolicy Belgii wicemarszałek Wojciech Jankowiak odwiedził również Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Siedziba biura znajduje się w samym centrum dzielnicy europejskiej, w pobliżu Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Strategiczne położenie biura w dzielnicy europejskiej Brukseli i bliskość najważniejszych instytucji UE ułatwia dostęp do informacji oraz promocję regionu Wielkopolski „u źródła” – w samym sercu zjednoczonej Europy.