Przejdź do treści

Europejski semestr – pakiet wiosenny: Podtrzymanie ekologicznej i trwałej odbudowy w obliczu większej niepewności

Wiosenny pakiet europejskiego semestru z 2022 r., który Komisja Europejska przedstawia po dwóch latach od wystąpienia pierwszych skutków pandemii COVID-19,...

Ochrona transportu w UE w sytuacjach kryzysowych: Komisja przyjmuje plan awaryjny w dziedzinie transportu

Komisja przyjęła dziś plan awaryjny w dziedzinie transportu, aby wzmocnić odporność transportu w UE w sytuacjach kryzysowych. Opracowując ten plan,...

KE ogłosiła nowe przetargi z obszaru technologii kosmicznych

Polecamy Państwa uwadze otwarte przez Komisję Europejską przetargi z obszaru technologii kosmicznych. Pierwszy z nich, organizowany przez Directorate-General for Defence Industry...

Aktualności

Konkurs 2022 w klastrze 2: 264 mln euro na projekty sektora kulturalno-kreatywnego

cluster2 culture 020 stycznia 2022 r. Komisja Europejska otworzyła nabór w nowym konkursie Klastra 2 programu Horyzont Europa: Kultura, kreatywność i społeczeństwo włączające. Budżet przeznaczony na ten konkurs opiewa na 264 mln euro. Wnioski można składać do 20 kwietnia 2022 r.

W tym naborze do wyboru jest 29 tematów konkursowych. Tematyka dotyczy badań i innowacji w obszarach demokracji, dziedzictwa kulturowego, sektorów kreatywnych (w tym m.in. przemysłu filmowego i muzycznego), rynków pracy czy ekonomii.

Do składania wniosków projektowych zaproszone są konsorcja składające się z co najmniej trzech niezależnych organizacji z trzech różnych krajów (z których dwie w państwach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych). Zamkniecie naboru to 20 kwietnia 2022.

Wnioski będą oceniane przez niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej. Wyniki oceny powinny być znane do 20 grudnia 2022 r. Koordynatorzy wybranych do finansowania projektów zostaną zaproszeni do podpisania umowy grantowej i realizacja projektów rozpocznie się w styczniu 2023 r.

Obejrzyj nagrania z dnia informacyjnego KE na temat konkursów w klastrze 2.

Zachęcamy również do aktywnego korzystania z platformy spotkań brokerskich, dedykowanej poszukiwaniu partnerów do wspólnego złożenia wniosku, jak również do dołączania się do tworzących się zespołów. W platformie znajduje się prawie 1000 zarejestrowanych uczestników, prawie 250 ofert współpracy projektowej oraz prezentacje pitch. Do dnia zamknięcia bieżącego konkursu (20 kwietnia) można rejestrować się w platformie i umawiać spotkania online z wybranymi uczestnikami.