Przejdź do treści

Aktualności

Przypomnienie: Zaproszenie do inicjatywy dot. programu Erasmus + !

ERRIN Erasmus PDW extension7 grudnia br. odbędzie się druga edycja warsztatu poświęconego rozwojowi pomysłów na projekty do programu Erasmus +. Wydarzenie organizowane jest przez Europejską Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN), do której od 2016 r. należy Wielkopolska. Inicjatywa powstała w ubiegłym roku i organizowana jest w ramach grupy roboczej Nauka i edukacja na rzecz społeczeństwa funkcjonującej w ramach sieci ERRIN W prace nad wydarzeniem zaangażowane jest Biuro Wielkopolski w Brukseli.  

Czym jest inicjatywa Project Development Workshop (PDW) ?

Warsztat PDW stanowi doskonałą okazję dla uczestników do nawiązania współpracy z instytucjami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz podmiotami związanymi z szkolnictwem wyższym i szkoleniami, w zakresie tworzenia konsorcjów projektowych oraz przygotowywania zgłoszeń konkursowych do naborów przeprowadzanych w ramach Akcji 2 programu Erasmus + dot. wyższej edukacji i innowacji szkoleniowych. Tegoroczny warsztat odbędzie się w trybie zdalnym.

Tegoroczna edycja PDW ogniskować się będzie na temacie wspierania doskonałości w kształceniu oraz szkoleniach na rzecz dwojakiej transformacji (transformacja cyfrowa oraz transformacja ekologiczna). Można zgłaszać pomysły dot. powyższego tematu na projekty związane z dwoma zaproszeniami do kluczowych akcji:

- Partnerstwa na rzecz doskonałości;

- Partnerstwa na rzecz innowacji.

Uwaga: zakwalifikowani wnioskodawcy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w warsztacie.

Jakie podmioty uprawnione są do aplikowania?

 1. W ramach partnerstw na rzecz doskonałości zgłaszać mogą się m.in.: organy ds. rozwoju regionalnego, agencje ds. rozwoju, instytutu badawcze, regionalne organy ds. kwalifikacji, organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego, przedsiębiorstwa, oraz organizacje reprezentujące przemysł;
 2. W ramach partnerstw na rzecz innowacji zgłaszać mogą się m.in.: instytucje szkolnictwa wyższego, organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego, MŚP, duże firmy, sieci organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, organy świadczące usługi poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego i usługi informacyjne w tym zakresie oraz służby zatrudnienia, rady ds. umiejętności sektorowych, agencje rozwoju gospodarczego, organy odpowiedzialne za kwestie związane z kształceniem i szkoleniem lub zatrudnieniem na szczeblu regionalnym lub krajowym, izby handlowe, przemysłowe lub pracy, izby rzemieślnicze, organizacje zajmujące się kształceniem, szkoleniem i młodzieżą, podmioty publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Dlaczego warto zgłosić pomysł na projekt?  

Zaangażowanie się w prace nad inicjatywą, umożliwi z jednej strony zaprezentowanie pomysłów na projekty, zaś z drugiej stanowić będzie szansę na stworzenie lub dołączenie do partnerstwa, które potencjalnie może powstać dzięki warsztatowi.

Ponadto, w przypadku wybranych pomysłów na projekty, które zostaną zgłoszone, sieć ERRIN będzie współpracować z partnerami projektu, celem uwzględnienia we wniosku przyszłych działań grupy roboczej Nauka i edukacja na rzecz społeczeństwa, by upowszechnić rezultaty projektu.

Zapoznaj się z kryteriami, aby móc aplikować!

Zanim zgłosisz swój pomysł na projekt, sprawdź czy spełnia on następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. Kryteria dot. Partnerstw na rzecz doskonałości lub Partnerstw na rzecz Innowacji w ramach Akcji kluczowej 2 programu Erasmus +;
 2. Dokonano wyboru koordynatora projektu, który będzie uczestniczyć w warsztatach 7 grudnia br.;
 3. Pomysł na projekt musi być opracowany, a na jego temat musi być przygotowany dokument koncepcyjny;
 4. Kandydować mogą wyłącznie członkowie sieci ERRIN (z uwagi na fakt, iż Wielkopolska jest członkiem, to podmioty z regionu mogą kandydować).

Dodatkowo, w trakcie procesu wyboru pomysłów na projekty, uwzględnione zostaną następujące kryteria:

 1. Otwartość – pomysł powinien mieć zarówno potencjał, jak i chęć zaangażowania wielu różnych partnerów;
 2. Zgodność z bieżącymi priorytetami unijnej polityki badawczo-innowacyjnej, m.in.: Europejski Zielony Ład, Cyfrowa dekada Europy;
 3. Przed zgłoszeniem pomysłu na projekt, powinien zostać on przedstawiony Narodowej Agencji Programu Erasmus + i uzyskać jej aprobatę;
 4. Propozycja projektu powinna być innowacyjna.

Uwaga! Jeśli nie możesz zgłosić swojego pomysłu na projekt, gdyż jest on na wczesnym etapie rozwoju lub nie masz nadal koordynatora, to możesz skontaktować się z Martą Raptis na adres mailowy  - marta.raptis@wielkopolska.eu , w celu zamieszczenia ogłoszenia na naszej stronie internetowej.

Jak wygląda proces prac?

Grupa zadaniowa PDW nadzorowana jest przez liderów oraz członków grupy roboczej sieci ERRIN ds. Nauki i edukacji na rzecz społeczeństwa i prowadzić będzie procedurę selekcji w następujących etapach:

 1. Termin naboru na pomysły projektów upływa 27 października;
 2. Przesłane zgłoszenia będą sprawdzane pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności (opracowany pomysł, wybrany koordynator, itp.);
 3. Zgłoszenia zostaną sprawdzone pod kątem ich otwartości, stopnia innowacyjności oraz zgodności z tematem i bieżącymi priorytetami UE w obszarze badań naukowych i innowacji;
 4. Aplikujący otrzymają informację zwrotną dot. ich zgłoszenia;
 5. Nabór na partnerów do wybranych pomysłów na projekty będzie ogólnodostępny;
 6. Zgłoszenia na partnerów projektów zostaną zweryfikowane przez grupę zadaniową i przesłane do pomysłodawców koncepcji projektów;
 7. Pomysłodawcy koncepcji projektów dokonają wyboru partnerów, których chcieliby zaprosić do uczestnictwa w sesji rozwojowej projektu;
 8. Pomysłodawcy koncepcji projektów oraz wybrani partnerzy będą uczestniczyć w warsztatach 7 grudnia, celem przedyskutowania oraz rozwinięcia propozycji;
 9. Stworzone konsorcja mogłyby kontynuować prace nad rozwojem wniosku oraz złożyć go w kolejnym naborze wniosków w ramach programu Erasmus +.

Co dalej?

Jeśli spełniasz kryteria kwalifikacyjne, wypełnij formularz aplikacyjny, który dostępny jest tu. Termin na przesyłanie zgłoszeń mija 17 października.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej nt. PDW zajrzyj tu.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. ERRIN