Przejdź do treści

Aktualności

Sprawdź czym jest Sojusz na rzecz tworzyw sztucznych o zamkniętym cyklu życia i dlaczego warto do niego przystąpić!

circular plastics alliance bannerZałożeniem Sojuszu na rzecz tworzyw sztucznych o zamkniętym cyklu życia jest zwiększenie do 2025 r. rynku tworzyw sztucznych w UE, pochodzących z recyklingu do 10 mln ton. Sojusz uwzględnia wszystkie łańcuchy wartości tworzyw sztucznych oraz obejmuje ok. 300 organizacji reprezentujących władze publiczne, przemysł oraz środowisko naukowe. Zainteresowani mogą przystąpić do Sojuszu podpisując jego deklarację.

Kim są członkowie Sojuszu oraz jak można przystąpić?

Sojusz na rzecz tworzyw sztucznych o zamkniętym cyklu życia otwarty jest dla wszystkich publicznych oraz prywatnych podmiotów z europejskich łańcuchów wartości tworzyw sztucznych, którzy gotowi są aktywnie włączyć się do realizacji deklaracji Sojuszu. Obecnie w skład Sojuszu wchodzą 293 podmioty, których lista znajduje się w tym miejscu.

Do Sojuszu mogą zgłaszać się następujące podmioty: przedsiębiorstwa, władze lokalne i  regionalne, organizacje biznesowe, ośrodki technologiczne, władze krajowe, klastry, uczelnie, ośrodki badawcze oraz organizacje pozarządowe.

Aby przystąpić do Sojuszu, zainteresowany zobowiązany jest złożyć podpis pod deklaracją (znajdziesz ją tu), wyrażając tym samym gotowość do realizacji wspólnej wizji Sojuszu oraz wniesienia wkładu w jego działalność.

Co powinieneś zrobić przez przystąpieniem?

- przeczytaj deklarację Sojuszu;

- zapoznaj się z regulaminem Sojuszu oraz polityką zgodności z zasadami konkurencji

- przeczytaj najczęściej zadawane pytania dot. przystąpienia do Sojuszu;

- zobacz krótkie widea z 2019 i 2020 dot. działalności Sojuszu;

Czym zajmuje się Sojusz na rzecz tworzyw sztucznych o zamkniętym cyklu życia?

W deklaracji Sojuszu wskazano, iż sygnatariusze „podejmują działania celem zwiększenia unijnego rynku pochodzących z recyklingu do 10 mln ton do 2025 r.”. Z kolei w podsumowaniu zobowiązań działań Sojuszu wskazano planowane efekty z terminami ich zakończenia. Część z nich zostało już opublikowanych, a nowe zostaną wkrótce przedstawione. W tym miejscu możesz sprawdzić szczegóły dot. zobowiązań i rezultatów.  

Kilka słów o dobrowolnych zobowiązaniach - co jeszcze można zrobić?

Aby szybciej doprowadzić do zwiększenia unijnego rynku tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do 10 mln ton do 2025 r., zainteresowane podmioty mogą dobrowolnie zobowiązać się do produkowania lub używania większej ilości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Więcej informacji możesz otrzymać zgłaszając się na adres mailowy -  GROW-ENV-RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. KE