Przejdź do treści

Rolnictwo: Inauguracja dorocznego Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE

Dziś Parlament Europejski, Rada i Komisja świętują inaugurację dorocznego „Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE”. Wszystkie trzy instytucje podpisały wspólną deklarację, zgodnie...

Szkolenia KE dotyczące m.in. komisyjnego portalu F&T i rozliczania projektów

Komisja Europejska zaprasza na szkolenia online dotyczące posługiwania się portalem Funding & Tenders w celu wyszukania partnerów do projektu, kosztów...

Komisja uruchamia nową aplikację Erasmus+ i europejską legitymację studencką

Komisja uruchomiła dziś nową aplikację Erasmus+, co stanowi ważny etap w cyfryzacji programu Erasmus+. Dzięki nowej aplikacji, dostępnej we wszystkich...

Aktualności

Znajdź partnera do realizacji wspólnych projektów w programie Horyzont Europa

 

pexels fauxels noewPlatforma B2Match, kontynuuje łączenie partnerów w ramach konkursów Programu Ramowego Horyzont Europa!

Dla Klastra 2 ponownie otworzyła się możliwość publikacji profili i planowania spotkań indywidualnych za pośrednictwem platformy B2Match. Wszyscy którzy byli zarejestrowani na spotkanie brokerskie 2 lipca 2021 r. mogą umawiać kolejne spotkania. Możliwe są również nowe rejestracje. Zachęcamy do rozpowszechniania tej informacji wśród społeczności i interesariuszy.

Rejestracji można dokonać na stronie internetowej. Nowe rejestracje są akceptowane automatycznie. Platforma ta będzie działała do czasu zakończenia naboru tj do 7 października 2021 r.

Podobnie, platforma ta przedłuża swoja funkcjonalność w obszarze Digital. Wszyscy zainteresowani aplikacją do konkursów związanych z technologiami cyfrowymi (Digital w Klastrze 4) nadal mogą się rejestrować, publikować swoje profile, szukać partnerów do współpracy i umawiać bilateralne spotkania online. Platforma będzie otwarta do 21 października 2021.

Autor: KPK