Przejdź do treści

Aktualności

Komisja Europejska przyjęła propozycję ws. Paktu na rzecz Badań i Innowacji

logo komisjaKomisja Europejska przyjęła propozycję  dot. „Paktu na rzecz Badań i Innowacji”, który wspiera wdrażanie polityk krajowych w obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. European Research Area, ERA).

Celem przyjętego paktu jest utworzenie trwałego fundamentu dla zaangażowania Unii Europejskiej w nową Europejską Przestrzeń Badawczą w oparciu o zasady w zakresie badań i innowacji w Europie, z uwzględnieniem swobody prowadzenia badań naukowych, równych szans dla wszystkich, odpowiedzialności społecznej, integracji, a także swobodnego przepływu badaczek, badaczy i wiedzy.

Więcej informacji dot. Paktu znajduje się tu.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. ERRIN