Wielkopolska w sieciach UE

Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji

1 listopada 2016 r. Wielkopolska stała się członkiem sieci ERRIN – Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ang. European Regions Research & Innovation Network), która ma swoją siedzibę w Brukseli. Zrzesza ona ponad 120 podmiotów, w tym 9 z Polski.  Działalność sieci skupia się na ułatwianiu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz służy nawiązywaniu współpracy oraz partnerstw projektowych.

Celem sieci jest wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego swoich członków, a także wspieranie badań regionalnych. Poprzez swoją lokalizację w Brukseli sieć ma łatwy dostęp do instytucji unijnych, aktywnie angażuje się w konsultacje i debaty reprezentując interesy swoich członków. W ten sposób ERRIN stara się wywierać wpływ na poszczególne polityki unijne w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb regionalnych.

W ramach sieci działa 13 grup roboczych. Mając na względzie zainteresowanie podmiotów z regionu, Wielkopolska skupia się na 4 obszarach tematycznych: biogospodarka, otwarta nauka, innowacje i inwestycje oraz inteligentne specjalizacje.

Więcej informacji na stronie: www.errin.eu

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani uzyskaniem informacji na temat działalności sieci lub chcieliby zaangażować się w międzynarodową działalność zapraszamy do kontaktu z nami: errin@wielkopolska.eu