Wielkopolska w sieciach UE

Europejska Platforma Regionów Podmiejskich PURPLE

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Logo organizacji PURPLE

Sieć PURPLE (Peri-Urban Regions Platform Europe) powstała w 2004 r., zaś Wielkopolska została jej członkiem w 2012 r. Celem sieci jest podnoszenie świadomości i zwiększenie zrozumienia dla specyfiki europejskich obszarów podmiejskich, które znajdują się w pobliżu dużych aglomeracji miejskich – ich cech, atutów i potencjału. Promuje ona zrównoważony rozwój tych obszarów i zwraca uwagę na zagrożenia, które najczęściej wiążą się z procesem rozlewania się miast oraz brakiem równowagi pomiędzy ochroną środowiska i krajobrazu, zapewnieniem długoterminowej rentowności produkcji rolnej i ogrodniczej oraz dynamiką miejską i gospodarczą. Sieć pracuje nad podniesieniem znajomości tej problematyki na poziomie regionalnym, krajowym, a przede wszystkim europejskim i włączeniem tych zagadnień do ustawodawstwa unijnego, zwłaszcza dotyczącego spójności terytorialnej oraz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto PURPLE stanowi dla regionów podmiejskich platformę wymiany wiedzy i dobrych praktyk promującą nawiązywanie kontaktów i produktywną współpracę z innymi sieciami i projektami.

W skład sieci wchodzi obecnie 12 regionów z 8 państw członkowskich UE: Dublin, Flandria, Frankfurt nad Menem, Ile-de-France, Mazowsze, MHAL (część holenderska), Randstad, South-East England, Południowe Morawy, West Midlands i Wielkopolska.

Więcej informacji: www.purple-eu.org