Wielkopolska w sieciach UE

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań

adminw

Europe Direct - Poznań

Sieć informacyjna Europe Direct rozpoczęła funkcjonowanie na terytoriach państw członkowskich UE w 2005 r. i jest ona zarządzana przez Komisję Europejską. Wielkopolski Punkt Informacyjny Europe Direct jest prowadzony przy  Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej. Zajmuje się on: informowaniem o instytucjach, prawie oraz programach UE, udostępnianiem bezpłatnych publikacji, jak również umożliwia dostęp do unijnych serwisów informacyjnych. Ponadto Punkt Informacyjny organizuje spotkania, dyskusje, seminaria, konkursy oraz zbiera opinie obywateli, dotyczące Unii Europejskiej.

Więcej informacji:

http://www.europe-direct.poznan.pl/;

 https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl