Wielkopolska w sieciach UE

EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski

Biuro Wielkopolski w Brukseli

EuropeDirect Poziom OSW001Europe Direct Ostrój Wielkopolski prowadzony jest przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Zajmuje się on: informowaniem o instytucjach, prawie oraz programach UE, udostępnianiem bezpłatnych publikacji, jak również umożliwia dostęp do unijnych serwisów informacyjnych. Ponadto Punkt Informacyjny organizuje spotkania, dyskusje, seminaria, konkursy oraz zbiera opinie obywateli, dotyczące Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji:

https://europedirect-ostrowwielkopolski.ctiw.pl/;
https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl